Světové svatební tradice, o kterých jste neměli ani tušení

Cestování V obraze / 18.9.2017

Zažít na cestách autentickou svatbu je zážitek. Existují však tradice, které vás rozhodně zaskočí nebo překvapí.

Většina lidí cestuje právě proto, aby poznala zvláštnosti a odlišnosti světových kultur. Mezi nejdůležitější znaky každé kultury patří svatba. Pokud se vám poštěstí se k nějaké alespoň na pár okamžiků připojit, uvidíte kulturní jádro celé komunity a zároveň zažijete jedinečnou událost.

Nejdříve slíbit stromu

Ačkoliv se indická společnost stále více přibližuje svými standardy té evropské, v jedné věci je nemůžeme srovnávat. A to v otázce sňatků. Svatbu samozřejmě organizují rodiče, vhodné partnery často vybírají pomocí inzerátů. Důležité je nejen společenské postavení, ale i vzdělání, plat a věno.

Nejbarevnější svatbu uvidíte rozhodně v Indii. Zdroj: pixabay.com

Svatba je událost, na které nelze šetřit. Začíná večer, kdy si ženich jede pro svoji nevěstu na koni nebo slonovi v doprovodu celé rodiny. Po dlouhém obřadu všichni zasednou k bohaté tabuli a slaví se i několik dní. Každá indická svatba má své speciální zvyky určené náboženstvím rodiny. Například ženám narozeným v astrologické kombinaci Mangliks se automaticky předpokládá prokletí. Aby neohrozily své muže, nejdřív musí složit svatební slib stromu, který se okamžitě zničí. Tím je kletba odvrácena.

Očernit a umýt nohy nevěstě

Přesuneme se na druhou stranu eurasijského kontinentu, konkrétně do Skotska. Skotové si, jak je známo, velmi váží své historie, potažmo tradic. To se týká i těch svatebních, jež stále modernizují a přizpůsobují. Jako například přestřihávání provazu s košíkem, který má upadnout přímo pod nohy novomanželů, tradiční mytí nohou nevěsty nebo bujaré svatební pochody s dudáky a živou hudbou.

Svatební černění… zvyk, který nemine ani nevěstu. Zdroj: svatebni-katalog.cz

Nejznámější tamní tradicí je pravděpodobně svatební černění. Přátelé svléknou ženicha do půl těla a pomocí sazí ho celého očerní, popráší moukou a přidají hrstku peří. Aby ho pořádně potupili, procházejí s ním celou vesnicí. Čím větší obecenstvo, tím lépe. V některých částech Skotska se dokonce začíná tato tradice uplatňovat i na nevěsty.

Místo smíchu pláč

A vrátíme se zpět do Asie, tentokrát to bude Malajsie. Celé tři dny a tři noci mají novomanželé zákaz chodit do koupelny a na toaletu. Pít mohou jen pár doušků a k jídlu nedostanou skoro nic. Aby byla tradice skutečně dodržena, jsou pod neustálým dohledem. A jaké to má vlastně opodstatnění? Kdyby si pár odskočil, mohla by být žena údajně neplodná, nebo by dokonce dítě mohlo zemřít.

Tradiční barva pro čínské svatby není bílá. Zdroj: pixabay.com

V Asii zůstaneme, přesuneme se mírně na sever do Číny. Čína patří mezi země s nejdelší tradicí sňatků jako takových a vzhledem k její rozloze a počtu menšin není možné zdokumentovat všechny svatební zvyky. Jeden z nich je ale výjimečný svojí realističností a pragmatičností. Všechny ženy na světě vědí, že manželství nemusí být jen med, a proto čínské nevěsty spolu se svými příbuznými musí měsíc před svatbou plakat alespoň hodinu denně, aby se opravdu připravily na stinné stránky manželství.

Ať už se rozhodnete na nějakou netradiční svatbu zavítat, nebo se inspirujete některým z těchto zvyků při svém vlastním obřadu, vždy to bude netradiční zážitek.

Zdroj miniatury a úvodní fotky: pixabay.com

Štítky

Tereza Ocetková

Tereza Ocetková

Milovnice koní, která většinu času věnuje olomoucké žurnalistice a sbírání inspirace na cestách. Protože je lepší jednou něco vidět na vlastní oči, než o tom tisíckrát slyšet z vyprávění!

Zanechte komentář