S Juditou Berkovou na téma: Jóga jako praktický nástroj osobního rozvoje

Osobní rozvoj / 10.9.2017

Abychom se v životě duchovně i jiným způsobem posouvali, je třeba jít na to prakticky. Své vám k tomu poví oblíbená lektorka jógy Judita.

Protože zastáváme myšlenku, že osobní rozvoj není jenom o studování různých konceptů a teorií, rozhodli jsme se, že vám budeme přinášet podněty od inspirativních lidí přímo z praxe. Jednou z takových osobností je i Judita Berková, lektorka jógy a jedna z autorek projektu pro ženy La Que Sabe, o němž jste si v naší sekci již mohli přečíst.

Jóga jako zdroj životní energie

Judita je kouzelná a vášnivá žena s radostnými jiskřičkami v očích a pružnou myslí i tělem. Svým uvolněným a pozitivním přístupem k životu inspiruje mnohé – ať už ty, kteří chodí na její charismatické lekce jógy, či ty, kteří ji sledují skrze její další seberozvojové projekty.

Judita se věnuje józe, která se stala neodmyslitelnou součástí jejího života, intenzivně od roku 2010. Pro ty, kteří nemohou navštěvovat její živé lekce nebo navštěvovat individuální lekce v její jógovně v Praze, i pro všechny ostatní, kteří chtějí praktikovat jógu pod jejím vedením z pohodlí domova, vytvořila online program Deset dní s jógou. Ten je k dispozici na jejích stránkách Yoga life – Happy life.

Každá lekce programu má podtext duchovního rozvoje a Judita vás přesvědčí o tom, že jóga není jenom obyčejné protahování, naopak v sobě má kouzlo, které člověka dokáže rozzářit a pozvednout jeho tělesnou i duševní energii o několik příček výš.

Jóga se neodehrává pouze na podložce během jógové praxe. Jóga je způsob života, je to lehkost myšlení, které se odráží na těle. 

V programu během deseti dní postupně praktikujete deset jógových lekcí a plníte seberozvojové úkoly, které jsou spjaté s vybranými životními tématy – viz přiložené video:

Program mám na vlastní kůži ozkoušený, a i přesto, že jsem v rámci něho jógu cvičila prvně v životě a z několika pozic jsem padala rovnou na nos, mě tento program neuvěřitelně obohatil a praktikuji ho neustále dokola. Nejenom, že jsem si rozpustila některé tělesné zatuhliny, jak říká Judita, ale navíc jsem se uvolnila a čerstvě nadechla i duševně.

Krásným uvědoměním pro mě bylo například to, že jóga stejně jako život není o dosahování výsledků. Tak jako na sebe tlačíme, abychom se dostali do určité jógové pozice, na sebe tlačíme i v životě. Nepřijímáme místo, kde zrovna jsme, a proto se také nemůžeme dále posunout za tím, co chceme. Teprve ve chvíli, kdy se uvolníme, jsme na sebe laskaví a přijmeme to, kde jsme teď, můžeme dělat pokroky.

To, co Judita předává skrze jógu druhým lidem, také sama na té nejhlubší úrovni žije. O tom a mnohém dalším si přečtete v následujícího rozhovoru. 

Jaká byla tvoje cesta za jógou? Vnímáš ji jako součást osobního rozvoje?

Jóga je jednota. A přesně tak se jóga projevila v mém životě. Sjednotila ho. Asi před 7 lety. Byl pátek večer, ve vzduchu bylo cítit něco jiného. Seděla jsem v práci, kde se odehrávalo spoustu nepříjemných dramat, a já se zeptala sama sebe: „Co nového bych dnes večer mohla dělat?“ Znáte ty chvíle, kdy vám do hlavy přilétne světlo? Kdy se vám rozsvítí? Kdybych byla v kresleném filmu, nad hlavou byste mi viděli žárovku. Napadlo mě slovo: JÓGA!

Dech je v józe i v životě základ.

A od této chvíle už jsem jela jako po másle. Jóga byla pravá láska na první nádech a výdech. Pružnost, vnitřní síla, meditace, ponoření, návrat k sobě, vnitřní klid, vášeň i disciplína, lehkost i otázky života a smrti. Vše dohromady. Jóga je jednota. Od onoho osudného pátku praktikuji jógu téměř každý den, několikrát denně, ale především pozoruji, jak se jóga stává součástí mého života. Vlastně už nejde o otázku: „Kolikrát týdně cvičíš?“ Jóga je můj život, ve dne i v noci.

O co tě jóga každodenně obohacuje po osobnostní stránce?

Ctím a přijímám své tělo a vnímám ho jako důležitou součást vědomého tvoření života. Jsem více přítomna v tom, co právě je. Nebojuji, uvolňuji se do toho, co právě je. Užívám si svůj život, žiji, nechávám věci přicházet a také odcházet. Cítím lehkost a radost. Nebojím se odevzdat a cítím důvěru v život. Jsem ráda, že jsem tady. Pracuji s dechem, s ásanami kdykoli během dne, kdy cítím, že je to zapotřebí.

Juditina oblíbená pozice Půlměsíce, o níž se dočtete níže.

Je to jako byste měli svého nejlepšího přítele pořád u sebe a pro sebe. Nebojím se riskovat a zkouším nové věci. Má mysl je můj kamarád a spojenec ve tvorbě vlastní reality. Má identita (ego) je můj kamarád a spojenec ve tvorbě vlastní reality. Určitě jsem na něco teď zapomněla, ale vy jistě cítíte, co chci v těchto slovech vyjádřit. Jógu vnímám jako hlavní a nejkrásnější princip osobního rozvoje.

V současné době se o seberozvojové techniky zajímá spousta lidí, proč je podle tebe důležité nezůstávat jenom u teorie?

To je nádherná otázka. Prvním krokem je se vůbec otevřít novým informacím, teoriím a novým pohledům na svůj život. Ale to nestačí. Maminka mi vždy vyprávěla o Sokratovi. Když se prý Sokrata žáci ptali: „Pane, jak je to možné, že  lidé ví, co je pro ně dobré, ale nedělají to?“ Sokrates odpověděl: „Protože to pouze ví.“ Toto schéma, které nás často drží v životních situacích, které nám vůbec neprospívají, se nejlépe pozná, pokud se nachytáte, že říkáte: „Já vím, ale…“

Vědět nestačí. Nastal čas konat. Mluvení už bylo dost.

Pokud narazím na novou techniku, u které cítím, že mě posouvá dál, začnu ji okamžitě praktikovat. Řeknu o tom maximálně jednomu nebo dvěma nejbližším lidem, ale potom už o tom nemluvím, konám. Výsledky se dostavují a ty mluví za vše.

Všimněte si, že pokud vás něco nadchne a vy o tom v tomto nadšení mluvíte, kudy jdete, do určité míry vás to odvádí od konání, od praktikování této věci. Nadšení opadne a vy zůstáváte u pouhého vědění. „Ano, toto jsem četla, ale to nefunguje.“ Ale to je omyl, ono to nádherně funguje, ale nestačí o tom jen mluvit.

Jóga je v tomto ohledu úplně geniální, o té mluvit opravdu nestačí. To cítíme všichni. Není na co čekat, začněte hned, je úplně jedno, co máte teď na sobě nebo jestli máte skvělou jógovou podložku. Odhoďte přípravy a začněte konat.

Slýchám dost často, že se z jógy v mnoha případech stává pouhé protahovací cvičení bez duchovního smyslu. Jak to vnímáš ty?

Na svých lekcích připomínám, že jóga není tělesné cvičení. Na těle se sice projeví, to ano, ale ona se projeví ještě na dalších místech vašeho života. Jóga se projeví na celém vašem životě. Jaká geniální záležitost! Cítíte přijetí vlastního těla, radost v těle, zároveň přijetí vlastního života, radost ve svém životě. Jde také o sílu v těle a vnitřní narovnanost v životě a tak dále. Místo abyste chodili zvlášť posilovat své svaly a potom zvlášť na meditace nebo do psychologické poradny, jdete na jednu jógu a je vám dobře celkově. Jak na těle, tak na duši. Jak na podložce, tak v životě.

Vnímám, že sféra fyzická i duševní a i duchovní jsou jednota. Nerada tyto dimenze odděluji.

Miluji život jako celek. Do života patří mé tělo, peníze, meditace, poselství a inspirace zvýše, intuice, třetí oko, čakry, legrace a smích, cestování, nakupování, pranayama, těžké chvíle, chvíle osvícení, vášeň, disciplína, milování i vhledy do minulých životů. Cítím to naplno jako součást jednoho nádherného balíčku.

Zmínila jsi slovo „poselství“. Souvisí tento pojem s duchovní podstatou jógy?

To je přesně ono. S vlastní postupnou a intenzivní praxí jógy jsem začala cítit, že v každé ásaně mi je jinak. Je to jakoby každá ásana na mě promlouvala. Poprvé jsem to intenzivně cítila na Bali, v Ubudu, kde jsem procházela intenzivní osobní transformací:

Byla jsem zrovna v pozici Kleští a najednou jsem věděla, že když pustím ze života to, co násilím držím, bude mé tělo průchodné a budou se mi skrze mé tělo plnit všechny mé sny, a to i rychle. Povolila jsem proto tyto „kleště“ a v tu chvíli ucítila takovou úlevu a blaho, že jsem myslela, že vylétnu tři metry nad zem. Z tohoto zážitku se zrodil SERIÁL POSELSTVÍ ÁSAN, ve kterém popisuji, jakým způsobem na nás jednotlivé ásany promlouvají a jakou životní moudrost díky nim můžeme začít žít každý den.

 

Pozice bojovníka vám dodá pocit vnitřní síly. Na stránkách yogalifehappylife.cz naleznete i podpůrné meditace k tomuto typu asán.

Dle mého pohledu máte tělo (sféra materiální), máte vyšší moudrost (sféra duchovní) a máte duši (vaše duchovní já), to vše je jednota, protože duch vám předává moudrost skrze tělo (ásana) a vy z toho kvetete ve svém osobním životě (duše).

Máš nějakou jógovou pozici, která je tvou, jak se říká, srdcovkou?

Mým miláčkem je Půlměsíc (v sanskrtu: Ardha Chandrasana). Tato ásana na mě promlouvá extra výřečně a živě. Říká: „Jsi otevřená v srdci i v pánvi. Jsi otevřená lásce i vášni. Zároveň si zachováváš svůj střed, svou rovnováhu, svou vnitřní sílu. Nemůžeš se ztratit, jsi rovnováha mezi pružností a vnitřní silou.“ Cítíte tu nádheru? Teď mám trošku výčitky svědomí vůči ostatním ásanam, ale ony mi odpustí, i je miluji celým svým srdcem.

Jakou vlastní filozofii uplatňuješ při svém lektorování jógy? Co je pro tebe při józe nejpodstatnější?

Klienti za mnou chodí a říkají, že ano, že mé vedení je specifické, protože dbám na vyslyšení poselství ásan a na dopad jógové praxe na život. Jedna má klientka mi dokonce navrhla, abych založila vlastní školu lektorů jógy. To bylo velmi milé.

Mně se zdá to, co dělám, přirozené. Vychází to ze mě, z mé zkušenosti s jógou a z toho, co funguje mně. To nechávám sebou projít a to vyjadřuji na lekcích i ve videích. Má filozofie je konat, konat, konat, být přítomen, uvolňovat se a přijímat. Vše vychází z praxe a ze zkušenosti, nikoli z rozumového vědění. Není to nic nového, ani to necítím jako své, je to něco, čemu věřím, co funguje a co dělám.

 

…název projektu Judity filozofii dokonale vystihuje.

 

To nejpodstatnější v józe je podle mě dech, který znamená přítomnost, přijetí, které symbolizuje konec bojování, pouštění, které je spjaté s vnitřním uvolněním a důvěrou v život. Máte-li toto, máte vyhráno jak na podložce, tak ve svém životě…


Moc bych si přála, abychom při svém filozofování o tom, co všechno bychom v životě potřebovali jinak, nezapomínali také konat. Děkuji Juditě za to, že nás k tomu inspiruje, a vy čtenáři nechť se po tomto výživném rozhovoru do jógy, nádherného a praktického nástroje osobního rozvoje, zamilujete stejně jako tisíce dalších, kteří díky ní rozproudili svoji životní energii a vnitřní sílu a převedli své sny a teorie v realitu.

Zdroj všech fotografií v článku: Judita Berková
Zdroj videí: Youtube.com, kanál Yoga life – Happy life

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář