Peruc: Jak kníže Oldřich potkal Boženu

Cestování / 11.5.2017

V Peruci, na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, se můžete podívat na Oldřichův dub, národní památný strom.

Tu starou českou pověst, ať už jsme ji ve škole četli z Kosmových zápisků, Dalimilových veršů nebo Jiráskových příběhů, známe všichni. Jak moc je pravdivá, to se můžeme jen domýšlet. Oldřichův dub, tisíciletý strom v Peruci, je dnes asi poslední, kdo zná pravdu o dávných událostech.

Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše…

Oldřichův dub patří mezi nejznámější stromy v Čechách. Podle pověsti došlo v těchto místech k setkání knížete Oldřicha a selky Boženy, která se stala kněžnou. A protože se do ní nejmladší z knížecích bratrů Oldřich zamiloval, když ji viděl „perúc“, nese obec už staletí toto jméno.

Nejstarší zprávu o tomto setkání přináší latinská Kosmova kronika z počátku dvanáctého století. Ve verších o něm vypráví v rýmované kronice Dalimil a v šestnáctém století o něm píše Václav Hájek z Libočan, který uvádí, že k tomuto setkání došlo právě v Peruci. Podle data narození jejich syna Břetislava k setkání došlo v době bojů Oldřicha s bratry Boleslavem III. a Jaromírem o knížecí stolec pravděpodobně v roce 1004.

Boženina studánka je další zajímavostí, kterou v Peruci uvidíte.

Přírodopisná vsuvka

Oldřichův dub je vysoký přes třicet metrů, obvod kmene v prsní výši je 750 centimetrů a v patě stromu 970 centimetrů. Tento významný strom je chráněný státem jako památný strom. Není dovoleno jeho poškozování a rušení v přirozeném vývoji. Ochranné pásmo stromu je vymezeno obvodem jeho koruny. Asi dvacet metrů od Oldřichova dubu stával kdysi na pravém břehu potoka Boženin dub, který však dnes již na místě nespatříme.

Oldřichův dub již dvakrát (v roce 1993 a 1995) překonal požár. Po posledním požáru bylo nutné provést redukci větví a vazbu koruny – opatření proti rozlomení koruny. Oldřichův dub je krásným pamětníkem starých časů a měl by být zachován i pro budoucí generace.

Co dalšího v Peruci uvidíte

Kromě tohoto ohromného stromu se můžete jít podívat také k Boženině studánce. Boženina studánka, lidově zvaná „Božena“, je další zajímavou peruckou památkou. Nese jméno po Boženě, která zde v odtékajícím potůčku prala prádlo, když kolem z lovu projížděl český kníže Oldřich a na první pohled se do ní zamiloval. Po svatbě se jim narodil syn Břetislav, který se stal hrdinným knížetem vládnoucím v letech 1037–1055. Historie jej vnímá jako obnovitele moci a slávy, neboť z Polska dovezl do Prahy ostatky svatého Vojtěcha.

Perucký zámek byl v šedesátých letech minulého století upraven ve stylu rokoka. V současnosti se opět rekonstruuje.

Gotické kamenné zábradlí a jehlancovou stříšku studánky financovali, ať už při vzniku, nebo při údržbě, majitelé peruckého panství, Thůnovi.

Na Peruc můžete vyrazit autem, na kole, nebo vlakem. Osobní vlaky jezdí do stanice Peruc z Kralup nad Vltavou.
Navštívit můžete také místní zámek. Renesanční zámek byl mnohokrát upravován – v duchu baroka i rokoka. Jedná se o trojkřídlý patrový objekt se zajímavými interiéry. Sochařská výzdoba pochází z druhé poloviny osmnáctého století. V jižním křídle zámku můžete zhlédnout pamětní síň Emila Filly, kde se nachází i veřejnosti přístupná galerie.

Kromě těchto dvou odkazů na staročeskou historii se můžete projít zámeckou zahradou (anglický park), podívat se do kostela nebo se zajít osvěžit do některé z hospůdek a restaurací.

Zdroj všech fotografií: Vlasta Řenčová, Generace21

Vlasta Řenčová

Vlasta Řenčová

Profesionální amatér, snílek a velký čtenář. Ráda cestuje s foťákem na krku a ještě raději o svých zážitcích píše, neboť se vyžívá ve psaném projevu. Gymnazistka se slabostí pro němčinu, tak trochu samouk bojující za humanitní obory. Věčný Potterhead, milovník historie a čokolády.

Zanechte komentář