Nezlomný: kniha z pera bojovníka učí ovládat vnitřní dialog

Osobní rozvoj / 13.4.2017

Kdo jiný by mohl učit o vůli a nezlomnosti než dlouholetý člen a velitel elitní vojenské jednotky Navy SEALs…

Ano, právě on musí ovládat svou vůli natolik dokonale, aby měl šanci přežít a s ním mohl přežít i jeho tým. Thom Shea knihu psal během misí v Afghánistánu. Primárně byla určena jeho dětem, aby věděly, kdo byl jejich otec, co dělal pro svou zemi a aby jim předal do života to, co považoval za nejdůležitější. Kromě hodnot, jako je vzájemná podpora, důvěra, spolupráce, je to především ovládnutí vnitřního dialogu, který jemu samému umožnil ve válce přežít a který může pomoct každému k dosažení čehokoliv. Nakonec je z knihy zdroj nejen pro jeho vlastní děti, ale i pro miliony dalších lidí.

Ovládnutí vnitřního dialogu

Stěžejní seberozvojová myšlenka celé knihy je o osvojení vnitřního dialogu. Práce s ním vypovídá o tom, jak naše životy vypadají, čeho v nich dosahujeme. Jedná se o základní princip, díky kterému se můžeme posouvat vpřed a nevzdat se ani v těch nejtěžších chvílích. I přesto, že je schopnost vnitřního dialogu klíčová pro utváření pevné vůle a odolnosti, málokdo jí věnuje dostatečnou pozornost.

 Váš vnitřní dialog – to, co sami sobě říkáte v každé vědomé chvíli – je zdrojem síly, když je vhodně kontrolován. Ale je také zdrojem slabosti, když kontrolu ztratíte. – Thom Shea

Navy SEALs, oficiálně United States Navy’s Sea, Air, and Land Teams (Námořní, vzdušné a pozemní týmy Námořnictva Spojených států amerických). Akronym SEALs je odvozen z anglických slov SEa, Air a Land, která vyjadřují všestrannost a schopnost těchto jednotek provádět za jakýchkoli podmínek vysoce specializované vojenské operace na moři, ve vzduchu i na zemi. V neustávající válce s terorismem jsou tyto jednotky využívány především pro cílené vojenské zásahy a speciální průzkum na nepřátelském území a dále pro záchranu rukojmích s využitím nekonvenčních metod boje.

Zdroj: wikipedia.cz

Příslušníci speciálních vojenských jednotek musí být nejenom fyzicky odolní, ale především ovládat svou psychiku. Díky tomu, že se naučí korigovat vlastní vnitřní dialog, mohou ustát tak vyčerpávající a život ohrožující situace.

I my sami můžeme nad vlastním vnitřním dialogem získat moc. Stačí na něj vědomě zaměřovat svoji pozornost, uvědomovat si, jak sami o sobě přemýšlíme, co sami sobě říkáme v duchu v různých situacích, zda jsou to myšlenky podporující či naopak. Pokud neustále vymýšlíme, proč určitá věc nejde, hledáme výmluvy, znevažujeme svoje touhy, podporujeme v sobě myšlenky o vlastní neschopnosti, strachu, selhání, pak se to vše stane naší realitou. Je třeba myslet tak, aby jsme se vnitřně podporovali, věřili si a neztráceli nad sebou kontrolu. Je třeba nahrazovat myšlenky, které vás stahují dolů, myšlenkami podporujícími. Je třeba nevěřit bludům, pomocí kterých se vás mozek snaží šálit. Je snadné říct si „nemám čas“. Těžší je si ten čas prostě udělat.

13 lekcí od toho nejlepšího

Bohatě strukturovaná kniha nabízí nejrůznější poučení, která vedou k překonání sebe samých. V jednotlivých sekcích autor sdílí vlastní zkušenosti a životní lekce, kterými si sám musel projít. Předává to, co je třeba si v životě osvojit a zvládnout s použitím vlastního vnitřního dialogu.

Inspirujete se k tomu:

 • ovládnout svůj vnitřní dialog a držet slovo.
 • přiznat si svůj strach a naučit se ho zvládat.
 • ovládat vlastní tělo a fyzické schopnosti, umět vstát, když už nemůžete.
 • vytvářet kvalitní a pevné vztahy, tvořit lásku.
 • uvědomovat si sami sebe a spojovat se s vlastní duchovní silou.
 • měnit úhel pohledu, s nímž se díváte na skutečnosti.
 • spolupracovat a spojovat vlastní snahy se snahou ostatních.
 • přijmout mentora či mistra pro svůj život.
 • jak se nikdy nevzdat.
 • osvojit si hru, nenechat se ovlivnit vnějším prostředím.
 • setkat se se smrtí, procítit ji, ale neulpívat na ní.
 • jak být prospěšným sobě i ostatním.
 • jak to udělat, abyste v životě byli nezlomní.

Mě osobně zaujala lekce o tom, jak se právě díky vnitřnímu dialogu nenechat ovlivnit vnějšími skutečnostmi. Uvědomila jsem si, jak snadno jsme my lidé ovlivnitelní a jak stačí drobnost, která nás může vykolejit z běžného fungování. Nedávno jsem v jednom televizním pořadu viděla, jak vycvičený voják vydržel v naprosto ledové vodě bez jakékoli újmy několik dlouhých minut. Uvědomila jsem si, že má skutečně propracovanou psychiku. Není to o tom, co fyzicky vydržíme, ale jak pracujeme se svými myšlenkami.

Úryvek z knihy:

Většina lidí je zásadně ovlivněna svým okolím – počasím, lidmi a každou věcí, která je obklopuje. My všichni jsme ovlivněni, například když je zima, je nám prostě zima. Zima není dobrá, ani špatná. Co si ale většina lidí neuvědomuje, je, že oni dávají tomu prostředí jeho význam, tudíž žijí život, který je úplně tvarován jejich vnějším světem. Tady je fakt, díky kterému poznáte, že jste svůj vnitřní dialog zvládli: když venku prší, jste unavení a chcete zůstat doma, protože nenávidíte zimu a promoknutí, potom chci, abyste sami sobě řekli: „Bože, já tak strašně miluju déšť; díky němu se cítím plný energie a miluju ten pocit, jak se mi zima zarývá až do morku kostí. Cítím se díky tomu tak živý.“ Potom jděte ven a jednejte podle tohoto nového vnitřního dialogu.

Autentické popisy válečných misí

Kniha je plná podrobných pasáží popisujících výzvy, které autor ve svém životě překonával. Úvodní pasáž popisuje jeho účast s týmem na adventure racing, týmovém závodě v extrémních podmínkách, v dalších kapitolách se přesouváme přímo do „pekla“, místa nebezpečné vojenské mise v Afghánistánu. Autentické popisy bojů a přežívání v těch nejnáročnějších podmínkách asi osloví především mužské čtenáře.

Člověku se to na jednu stranu nechce číst. Válka není pojem, který bychom zrovna rádi slýchali. Děláme, že se nás netýká, že je to pojem z minulosti. Realita je ale taková, že se válčí dnes a denně. Dnes a denně někde lidé bojují, zabíjejí a jsou zabíjeni. V našich očích to působí nereálně, trochu jako film, uvnitř je to však blízko, v těsném doteku s námi samými… Vyhýbáme se těm myšlenkám, protože to bolí, svírá. Nechceme o tom ani přemýšlet. Osobní zpověď vojáka vás k tomu ale donutí. Chtě, nechtě válku prožíváte s ním…

Člověk by byl radši, kdyby šlo o fikci. Zdroj: foter.com, DVIDSHUB

Možná se vás vnitřně dotkne, jak syrově a bez obalu autor o válce píše, jak zvláštní humor mohou vojáci při bojích užívat. Vojáci SEALs jdou do boje s odhodláním, vnímají to jako své poslání a mají pro to určitou vášeň. Běžného člověka to pohorší. Řekne si, proboha, jak může mít někdo pocit naplnění z toho, že zabíjí? Ve válce by však bez tohoto přístupu nikdo neuspěl. Platí zde zákony oko za oko, zub za zub. Na zlo se odpovídá po zlém. Bohužel… A my musíme přijmout fakt, že v mužích jsou bojové vlastnosti silně zakořeněné. Jsou to odjakživa bojovníci, zrození k boji, k lovu. Bez nich bychom se jen těžko mohli cítit v bezpečí.

Pasáže z válečných misí s člověkem otřesou, ale mohou působit i motivačně. Mohou inspirovat k tomu stát se odolnějšími, vytrvalejšími, zakoušet výzvy a nebát se. Thom Shea v nich učí především tomu, jak zvládat strach ze smrti i z čehokoliv jiného. Thom Shea s námi sdílí myšlenku, díky které možná přežil všechna svá bojová nasazení. Byla to myšlenka jeho ženy, která mu před každou misí opakovala:

Potřebuju, aby ses k nám vrátil. Neboj se smrti. Strach tě oslabuje.

Pokaždé, když se člověk nechá zajmout do klepet strachu, je paralyzovaný, ztrácí kontrolu, nemůže pokračovat, je blízko konci… Je nutné ovládat svůj vnitřní dialog natolik, aby uměl se strachem pracovat a nenechal vás, abyste strachu podlehli.

Jak být mužem bojovníkem a ženou Sparťankou

Návraty ze středu „pekla“ na základu jsou spjaté s osobní stránkou života příslušníka Navy Seals. Autor sdílí, jak moc je pro muže posilující vědomí vlastní rodiny, která na něj myslí a vyjadřuje mu lásku, a jak důležité je mít vedle sebe ženu, která ho podporuje v tom, co dělá, důvěřuje mu a dodává mu sílu. Užívá pojmu „sparťanská žena“, která svého muže k boji přímo motivuje, směřuje, dodává mu odhodlání i energii.

Hovoří tak zároveň o fungování mužské a ženské úlohy. Muž jako bojovník, dobyvatel, který následuje svoji vizi. Žena jako podporovatelka a pečovatelka, ta, která dodává energii, poskytuje uvolnění, ale i ta, která udržuje mužův směr a podporuje jeho odhodlání. Z myšlenek autora vychází řada poučení o partnerském vztahu. O tom, jak je nutné být jeden pro druhého potřebným. Jak je vyživující si navzájem dodávat energii a neztrácet spojení. O tom, jak je důležité na vztahu pracovat a utvářet ho každý den. Využívat vlastního vnitřního dialogu.

Kniha vás naučí ovládat vlastní vůli a osvojit si práci s vnitřním dialogem na všech úrovních vašeho života. Poskytne vám i řadu cenných uvědomění. Poučí vás o umění partnerské podpory mezi mužem a ženou, přinutí vás dívat se na život realisticky, cítit vděčnost za své bezpečí a hojnost, v níž žijeme, naučí vás vážit si lidí, kteří nasazují životy za druhé, a také jít si za svými sny, vnímat své poslání a prožívat každičkou chvíli beze strachu, s odhodláním a naplno.

NEZLOMNÝ

Autor: Thom Shea
Nakladatelství: CPress ve společnosti Albatros Media a. s., 2017
Počet stran: 279
Žánr: populární literatura
Více informací naleznete na stránkách nakladatele.

Zdroj obrázku: www.albatrosmedia.cz

Zdroj úvodní fotografie: Generace21, Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář