Projděte se po Královské cestě – část šestá

Cestování / 13.3.2017

Stejně jako se čeští králové nevyhnuli cestě kolem Strahovského kláštera, ani my jej cestou na Pražský hrad nesmíme vynechat.

Strahovský klášter patří k nejstarším premonstrátským klášterům v Čechách. Založil ho v době všeobecné křesťanské euforie kníže Vladislav II. roku 1140. Jeho výstavba byla dokončena na konci dvanáctého století a velmi rychle se stal významným střediskem vzdělanosti, náboženstvíhospodářství.

Historický odkaz

Klášter zůstává největší románskou stavbou, která se nám na území střední Evropy dochovala, a to i přes množství požárů a poškození, kterými v průběhu staletí prošel. Ukrývá v sobě prvky pozdní gotiky, ušlechtilé renesance, vrcholného baroka a neopomenutelná je také klasicistní knihovna založená v osmnáctém století.

Areál Strahovského kláštera je velmi rozlehlý a nabízí spoustu zajímavých příležitostí. Za zmínku stojí Galerie Strahovského kláštera, která byla vytvářena po celé devatenácté století, oficiálního otevření a zpřístupnění veřejnosti se však dočkala až v roce 1994. Hoden pozornosti je i Teologický sál s bohatou výzdobou.

Cestou ke Strahovskému klášteru se můžete podívat i na nedalekou Petřínskou rozhlednu.

Důkazem samostatného hospodářství Strahovského kláštera je dochovaný pivovar či dům, v němž bydlel a pracoval místní řezník. Veřejnost tak může nahlédnout nejen do zákulisí života premonstrátů, ale i obyčejných lidí, kteří zde přebývali.

Obdiv si zaslouží především obrovská knihovna postavena v klasicistním stylu přestavbou barokní sýpky, v níž je uloženo přes třináct tisíc rukopisů, pergamenů, důležitých listin a dalších knih. K největším pokladům bezesporu patří evangeliář z devátého století.

V roce 1950 byli premonstráti režimem vyhnáni a v areálu kláštera se zřídil Památník národního písemnictví. Po revoluci v roce 1989 přešel klášter zpět do vlastnictví premonstrátů, kteří jej dodnes spravují a nadále pronajímají vnitřní prostory archivu Památníku národního písemnictví. Od roku 1989 je Strahovský klášter národní kulturní památkou.

Pražská loreta

Další významnou zastávkou, pokud opustíme areál Strahovského kláštera a přiblížíme se zase o kousek blíž k Pražskému hradu, je Loreta stojící na východní straně Loretánského náměstí.

Tato barokní stavba, upomínající na Pannu Marii, byla po dlouhou dobu důležitým poutním místem.

Ve věži chrámu je od sedmnáctého století instalována proslulá zvonkohra o dvaceti sedmi zvoncích, která konkurenci nachází snad jen v Amsterodamu, Delftu nebo v Berlíně.

Proslulá zvonkohra má konkurenci snad jen v Amsterdamu a Berlíně.

Víra hrála v dobách, kdy tudy projížděli čeští králové vstříc své vlastní korunovaci, velkou roli. Proto byl dnešní díl zasvěcen církevním památkám, které však odkazují také na skvostnou pražskou architekturu, kterou bychom opomíjet rozhodně neměli.

Příště už se dostaneme až k Pražskému hradu.

Zdroj všech fotografií: Vlasta Řenčová, Generace 21

Vlasta Řenčová

Vlasta Řenčová

Profesionální amatér, snílek a velký čtenář. Ráda cestuje s foťákem na krku a ještě raději o svých zážitcích píše, neboť se vyžívá ve psaném projevu. Gymnazistka se slabostí pro němčinu, tak trochu samouk bojující za humanitní obory. Věčný Potterhead, milovník historie a čokolády.

Zanechte komentář