Projděte se po Královské cestě – část pátá

Cestování / 11.3.2017

Malostranské náměstí se rozprostírá prakticky přímo pod Pražským hradem. Co na závěrečné etapě Královské jízdy uvidíte?

Když průvod v čele s budoucím českým králem a královnou, kteří mířili k Pražskému hradu na slavnostní korunovaci, přejel Kamenný most (ať už Juditin či Karlův) a projel Malostranským náměstím, čekalo jej strmé stoupání vzhůru k Hradu.

Cesta tam za dob středověku nevedla přímo tak jako dnes. Nerudova ulice se dříve nevětvila, přímější cesta k Pražskému hradu, která zkracuje putování o zabočení na Úvozu, byla vytesána až během sedmnáctého století. Pokud však od Královské cesty čekáte autentičtější zážitek, zvolte tu trochu delší, leč mnohem bohatší variantu!

Jedna z nejkrásnějších pražských ulic

O Nerudově ulici, která spojuje Malostranské náměstí s ulicemi Úvoz, Radniční schody a Ke Hradu, se právem říká, že patří k těm nejkrásnějšímnejromantičtějším ve staré Praze. Není se čemu divit, lemují ji ozdobné domy s barokními fasádami, pod nimiž lze často nalézt ještě stopy renesanční výzdoby. Pozoruhodná je také přehlídka erbů, domovních štítů či jiných dekoračních ornamentů a to po celé délce ulice.

Nerudova ulice je plná překrásných domů, lákavých výloh a zvědavých turistů.

Dnešní název nese ulice od konce devatenáctého století a upomíná na spisovatele Jana Nerudu, který zde pobýval. V ulici můžete spatřit spoustu pozoruhodných domů, které v celé Praze nemají obdoby. Mezi takové patří například dům U Tří housliček, dům U Zlaté kotvy, dům U Červeného orla, dům U Dvou Slunců a nesmíme opomenout ani Bretfeldský palác. Právě v domě U Dvou Slunců strávil nějaký čas svého života spisovatel Jan Neruda.

Krásný výhled z Úvozu

Nerudovou ulicí se dostanete až k Úvozu, kudy dříve vedla cesta do severozápadních Čech. Kvůli nepříznivému terénu zde dlouho bujela zeleň v zahradách či se zde pěstovala vinná réva. Dnes ulici lemují z jedné strany měšťanské domy, z druhé zadní části paláců na Loretánském náměstí. Výjimečná je ulice především díky krásnému výhledu na Prahu, svah Petřína či blízký Pražský hrad.

Na této křižovatce také už od jedenáctého století funguje tržiště s příhodným názvem Pohořelec, odvozeným od častých požárů, které jej v průběhu dějin zaplavovaly. Zatímco Hradčany získaly později honosnou královskou podobu, uchoval si Pohořelec punc ryze měšťanský a dodnes je to příjemné a celkem poklidné místo. Spousta turistických skupin začíná svou pouť Královskou cestou právě zde.

Domy v Nerudově ulici patřily bohatým měšťanům, kteří si je honosně zdobili.

Vystoupili jsme na kopec, přiblížili se konci Královské cesty, ale v cíli ještě zdaleka nejsme. Příští článek se ponese v trochu religiózním duchu, obsahem jeho vyprávění totiž bude Strahovský klášterLoretánské náměstí.

Zdroj všech fotografií: Vlasta Řenčová, Generace 21

Vlasta Řenčová

Vlasta Řenčová

Profesionální amatér, snílek a velký čtenář. Ráda cestuje s foťákem na krku a ještě raději o svých zážitcích píše, neboť se vyžívá ve psaném projevu. Gymnazistka se slabostí pro němčinu, tak trochu samouk bojující za humanitní obory. Věčný Potterhead, milovník historie a čokolády.

Zanechte komentář