Objevte svou jedinečnost pomocí archetypů

Osobní rozvoj / 11.3.2017

V každém z nás se snoubí jedinečná kombinace vlastností a osobnostních rysů, na kterých je založená naše výjimečnost. Pojďme ji v sobě odhalit…

K tomu, abychom mohli svět obohacovat, abychom se mohli cítit sami sebou a dělat to, co nás skutečně naplňuje, musíme znát cestu, kterou se ubírá naše duše. Musíme projít poznáním sebe sama a seznámit se s naším unikátním nastavením.

Každému z nás je při zrození vtisknuta jedinečná esence, která určuje náš charakter a naše osobnostní předpoklady. Náš život je cestou sebepoznání, při níž máme za úkol tuto esenci své duše objevit, následovat ji a kultivovat. Někomu se to povede a žije v souladu s tím, co je mu vlastní. Jiný se trápí v nevyhovujících situacích, následuje falešné touhy vlastního ega, snaží se dokazovat, že za něco stojí a naplňuje očekávání druhých – namísto toho, aby šel tam, kam ho srdce táhne.

Odhalte svůj osobnostní archetyp

Nejrůznější archetypy najdeme v oblasti literatury, zde představují určité prototypy postav či situací. Teorii archetypů uplatňoval ve své analytické psychologii i Carl Gustav Jung. Dle jeho pojetí však představuje archetyp složitější aspekt, jde o jeden z komplexu opakujících se faktorů lidské psychiky, o vzorec psychického vnímání. Více na: wikipedia.cz

Abychom lépe rozeznali, co je to výjimečné, co přinášíme světu, je možné si svůj osobnostní typ konkretizovat a pojmenovat. Dobře nám v tomto směru mohou posloužit archetypy. Archetyp je určitý osobnostní pravzor, je zástupným symbolem pro naši jedinečnou osobnost. Zahrnuje v sobě určité typické vlastnosti, předpoklady a také individuální pojímání života.

Jistě v sobě máme kombinace různých bytostí. Pokud však rozpoznáme, který archetyp je tím naším úplně „top“ zosobněním, pak nám to může pomoci uznat a pochopit naše jedinečné nastavení a náš životní směr a poslání.

S jakým typem osobnosti se ztotožňujete? Zdroj: foter.com, Hartwig HKD

Jakou cestou se ubírá vaše duše?

Jaká kombinace vlastností vás charakterizuje? Jaký je váš individuální smysl života, vaše životní směřování? Co je vaším smyslem života? Toužíte budovat kariéru, založit firmu? Toužíte se věnovat umění a tvořit krásné věci? Toužíte být bavičem společnosti a užívat si popularity? Toužíte bojovat za práva slabších a být jejich ochráncem? Můžete cokoli, jen když to bude v souladu s vaším vnitřním naladěním, jen když to s vámi bude souznít. Jakou energii světu předáváte?

  • Jemnou, citlivou, empatickou?
  • Bojovnou, hrdinskou, dobyvačnou?
  • Dovádivou, veselou, lehkomyslnou?
  • Tvořivou, nápaditou, kreativní?
  • Bohémskou, požitkářskou, pohodářskou?
  • Společenskou, bavičskou, bezprostřední?
  • Ochranitelskou, obrannou?
  • Intelektuální, filozofickou, hloubavou?

V člověku se snoubí mnoho energií a právě souhra několika z nich tvoří vaši jedinečnou esenci. Zkuste si ke svojí energii přiřadit určitý archetyp, který charakterizují shodné vlastnosti. Jste dobyvatelem, který je mocný a buduje impéria? Jste hrdinou, který se obětuje a zachraňuje životy druhých? Jste umělkyní, která tvoří krásná díla s hlubokou hodnotou? Jste vílou, která pomáhá druhým a šíří do světa něhu a ženskost? Přemýšlejte o svém vnitřním naladění.

Výběr archetypu je čistě na vás. Je to hravý způsob, jak se vcítit ve svou podstatu, v to, co vás bytostně charakterizuje.

Pro představu:

Archetypy z pohádek

Dobrá víla – Bytost s jemnou ženskou energií, vyznačující se laskavostí a obětavostí, ráda druhým pomáhá, žije v souladu s přírodou, ráda tančí, je tišší povahy, má ráda mír a harmonii.

Císařovna – Mocná žena, která má svou hrdost, je moudrá a má cit pro spravedlnost. Ráda za druhé rozhoduje. Je vůdčí a dokáže zorganizovat věci tak, aby se daly do pohybu. Buduje panství a impéria.

Hrdina – Silná nebojácná postava, která ráda překonává výzvy a překážky. Pomáhá slabším, bojuje za dobro své i ostatních.

Mudrc – Představitel moudrosti. Dává dobré rady druhým, dokáže vidět podstatu problémů, lidé ho vyhledávají, aby našli cestu.

Archetypy z řeckých bájí a pověstí

Athéna – bohyně moudrosti a spravedlnosti

Afrodita – bohyně lásky a krásy

Hestia – bohyně domácího krbu, ochránkyně rodiny

Dionýsos – bůh vína a radovánek

Héraklés – polobůh, silný slavný hrdina

Vlastní

Umělkyně, filozof, hippie, hvězda, ochránce, indiánka, rebel, …

Jak působíte na okolí?

Pokud pro sebe nemůžete najít odpovídající archetyp, zkuste se zeptat svých blízkých a přátel, jak vás vidí oni. Jakou postavu pro ně samé představujete. Vyhledávají vás proto, že jim vždy dobře poradíte (rádce, mudrc, vědma)? Cení si na vás vaší podpory a laskavosti (víla), nebo vás obdivují kvůli vaší síle, odhodlanosti a vytrvalosti (bojovník)? Jste snad pro své okolí bavičem, který je vždy rozesměje (šašek)? Jste požitkář, který si umí užívat života (bohém)? Mají vás lidé v oblibě, protože jste okouzlující (princezna, hvězda, šeherezáda), nebo proto, že se s vámi cítí v bezpečí (strážce, ochránce)?

Jaká osobnost z vás vyzařuje? Zdroj: foter.com, Steven Leonti

Tip: Zkuste uspořádat setkání s vašimi přáteli nebo rodinou a zahrát si hru. Každý ať vás nejprve charakterizuje, vyjmenuje vaše vlastnosti a poté k vám přiřadí několik archetypů. To samé udělejte vy pro ně. Pobavíte se a poznáte tak, jak o sobě navzájem smýšlíte a jak působíte na své okolí.

Až budete mít svůj archetyp, ztotožněte se s ním. Přijměte ho za svůj. Uznejte, že je to způsob, jakým se projevujete, a začněte své jedinečné vlastnosti více využívat. Nenuťte se do piercingu a těžkých bot, když jste jemná jako víla. Nenuťte se být bojovník a hrdina, když jste v jádru umělcem. Každý se projevujeme po svém, každý máme v sobě nějakou esenci, které se zkrátka nezbavíme.

Pokud v sobě tuto jedinečnou esenci rozpoznáme, přijmeme a kultivujeme do té nejlepší možné verze, můžeme být skutečně sami sebou a vynikat. Pokud se budeme nutit do něčeho, co nám není vlastní, nikdy zářit nebudeme.

Zdroj úvodní fotografie: foter.com, Hans Splinter

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář