Blázníš? No a!

V obraze / 26.12.2016

Autor:

Co to znamená ‚být blázen‘? A jak na takové ‚blázny‘ dnešní svět pohlíží? Nejen těmito otázkami se projekt „Blázníš? No a!“ snaží studentům otevřít oči.

Setkali jste se někdy s někým kdo trpí duševní poruchou? A jak na vás dotyčný působil?

Asi 8-12 % populace minimálně jednou za rok přijde k lékaři s potížemi týkajícími se psychického zdraví.

Rozhodně není ostudné říct, že jste se báli nebo že jste vůči němu měli jisté pochyby. Předsudky jsou v dnešní společnosti totiž na denním pořádku. Avšak nic se nemá přehánět, což následující seznam několika častých předsudků ohledně duševně nemocných potvrzuje.

  • „Deprese je sebelítost“ -> Deprese je totéž jako každé jiné psychické onemocnění a je spojena se změnami na mozku pacientů, kterým je diagnostikována.
  • „Duševní onemocnění je to samé jako mentální retardace. Duševně nemocní by tedy měli žít v ústavních zařízeních“ -> Duševní nemoc je něco jiného než mentální retardace, a to už jen z toho důvodu, že u mentální retardace je vždy zasažen intelekt, zatímco u duševního onemocnění jen někdy. Přibližně 2/3 duševně nemocných mohou plnohodnotně žít v normální společnosti.
  • „Duševní onemocnění nejsou častá, mě se to netýká“ -> Už jenom schizofrenie se vyskytuje téměř u 1,5 % obyvatel, a to v prakticky jakémkoli věku. Deprese se vyskytuje mnohem častěji. Asi každý čtvrtý člověk trpí jednou za život duševním problémem, který je třeba léčit.
  • „Duševní onemocnění nelze vyléčit“ -> Duševní nemoc je pořád nemoc a dá se léčit. Například u psychotického onemocnění se vyléčí až 1/3 nemocných.

Blázníš? No a! pomocí několikahodinové přednášky plné zajímavých debat, her a interakcí uvádí posluchače do situací, kdy je potřeba se rozhodnout. Zajímavým způsobem jim přibližuje svět duševně nemocných a snaží se o připomenutí důležitosti péče o vlastní zdraví a přemýšlení o duševní nemoci.

Jednou z organizací, které se do projektu zapojily, a nyní vysílá své příslušně vyškolené pracovníky do škol kolem Berounska, je i Lomikámen. Tato organizace podporuje lidi s duševním onemocněním a poskytuje jim sociální služby zaměřené na obnovu a získávání sociálních schopností. Od roku 2007 realizuje sociální rehabilitace „Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“.

Na jejich stránkách se dozvíte víc o fungování organizace a můžete je také (nejen) finančně podpořit!

Poslání této a podobných organizací je zdůraznit, že ne vždy je správné věřit předsudkům a hlavně že duševní onemocnění je léčitelné a může postihnout kohokoli z nás.

Zdroj všech fotografií: foter.com 

Tereza Malá

Tereza Malá

Studentka víceletého gymnázia, jejíž srdce si získaly knihy. Miluji podzim, psaní, hudba je mi blízká a pro čokoládu udělám téměř cokoliv.

Zanechte komentář