Je gymnázium správná volba? Předsudky to vyvrací!

V obraze / 26.1.2017

Autor:

Gymnázium jako střední školu volí stále více lidí. Často se však setkáváme s předsudky o studentech těchto všeobecných škol. Jak moc lze brát tyto názory vážně?

Během několika let se dal postřehnout převážně slovní ‚souboj‘ mezi středními odbornými školami a gymnázii. Je to především souboj o čest, tedy: „Moje škola je lepší než ta tvoje“ nebo: „Jak vůbec můžeš studovat tento obor, který ti k ničemu nebude?“ (v případě gymnázií – „Jak můžeš studovat nic a všechno zároveň?“)

V průběhu těchto hádek vzniklo několik, ne vždy oprávněných a pravdivých předsudků, které se týkají studentů gymnázií. Namyšlenost, arogance, v některých případech dokonce i nízká inteligence, jsou časté vlastnosti připisované právě těmto studentům, ať už studují gymnázium víceleté nebo čtyřleté. Někteří tedy potom mohou váhat, zda na takovou školu vůbec jít, když o jejích žácích kolují takové pomluvy.

Jsou zde však různé názory na původ těchto potyček. Někteří říkají, že je to vina gymnazistů, když začali pochybovat o studentech odborných středních škol. Jiní zase říkají, že nikdy neslyšeli takové pomluvy nebo nebyli svědky slovní přestřelky mezi těmito dvěma typy škol. Není tedy od věci některé výroky uvést na pravou míru.

„Neví kam jít, proto jsou na gymplu“

Tahle věta není daleko od pravdy, nicméně se to nemusí týkat většiny – a nejspíš ani netýká. Někteří opravdu neví, co s budoucím vzděláním, a proto šli na gymnázium, kde dostali více času na rozhodnutí. Na tom však není nic špatného, protože ví, že budou pravděpodobně dělat něco, na co potřebují vysokou školu. A na tu bývá nejlepší přípravou právě všeobecné gymnázium.

Nyní se dostáváme k té druhé části studentů, kteří nešli na gymnázium proto, že neví, co dál, naopak. Tato část šla na tuto školu s jasnou vizí do budoucna, jenomže neexistuje taková škola, která by je na jejich kariéru připravila, nebo je pro ně všeobecné vzdělání prostě do budoucna výhodnější.

„Jsou bohatí“

Jako valná většina ostatních škol – gymnázium není placené. Proto je jen velkou záhadou, odkud tento výrok může pocházet. V každé škole se vždycky najdou extrémy a průměrně majetní studenti a v každé škole to bývá přibližně vyvážené.

K tomu, aby se student na gymnázium dostal, také není potřeba nějaké speciální (placené) výuky. Je třeba jen dávat více pozor ve škole a mít všeobecný přehled.

8551739935_c64d9711e1_k

A ne všichni jsou nutně premianti třídy…

„Buď jsou geniální, nebo neskuteční šprti“

Častokrát je také zmiňováno, že gymnázium je o mnoho těžší než ostatní střední školy. Nutno podotknout, že co by si žák z hodiny měl odnést a co si odnese, záleží převážně na profesorovi daného předmětu. Tudíž v některých případech ani nemusí být zas tak velký rozdíl mezi některým učivem na různých školách.

A všichni jsme jen lidé. Což znamená, že dokonce i na ‚šprta z gymplu‘ toho může být prostě moc. Proto se velmi často stává, že student na gymnáziu nezvládá nějaký předmět, nebo dokonce propadá. Někteří se snaží a někteří se pro dobré známky ani snažit nemusí a jiní se školou prostě netrápí.

„Jsou namyšlení“

Tento výrok ‚hází všechny studenty do jednoho pytle‘ více, než předchozí. Naráží však na fakt, že někteří studenti gymnázií uráží studenty středních odborných škol, nikdo se ale moc nezmiňuje o tom, že je to i naopak. Namyšlenost je vlastnost jedince, nikoli skupiny či dokonce školy. Proto když vám někdo řekne, že gymnázium zvětšuje ego, nenechte se zmást. Záleží čistě na vás.

Jako z většiny článků, které se snaží vyvrátit předsudky, i z tohoto plyne, že odsuzováním druhých si nelze sestavit svůj vlastní a na pravdě podložený názor.

A také, že ne všichni studenti gymnázia jsou šprti. Ale někteří ano.

Zdroj všech fotografií: foter.com

Tereza Malá

Tereza Malá

Studentka víceletého gymnázia, jejíž srdce si získaly knihy. Miluji podzim, psaní, hudba je mi blízká a pro čokoládu udělám téměř cokoliv.

Zanechte komentář