Mrtvý jazyk ožívá aneb Den latiny na FFUK

V obraze / 27.12.2016

Autor:

Jako v předchozích čtyřech letech se i tento rok na Filozofické fakultě v Praze konal Den latiny. Zde máte možnost zjistit, jak probíhal, a krátce nahlédnout do témat několika přednášek!

Přestože si to možná neuvědomujeme, na latinu narážíme dnes a denně. A i na to se snaží upozornit každoroční sled přednášek na různá témata, které spojuje právě tento jazyk. Zároveň se tato akce také snaží rozbořit mylnou představu většiny studentů o studiu latiny a také je jistým způsobem upozornit na možnost studia tohoto oboru.

Letošní Den latiny se konal 22. listopadu a program můžete najít zde.

A jako obvykle, první přednáška byla hromadná a to na téma „Učednická léta Karla IV.“

Lenka Bobková: Učednická léta Karla IV.

Základy svých vladařských představ Karel IV. získal v době svého raného mládí ve Francii a v Itálii. Tehdy také nabyl svého vzdělání, k němuž patřila mimo jiné i znalost latiny, diplomatického, teologického a literárního jazyka středověku. Ve zralém věku sám napsal latinsky legendu o sv. Václavu a také vlastní životopis, ve kterém zachytil i své italské zkušenosti z let 1331–1333. Popsal skutečné události, nebo stylizované naučení pro svého syna?

Hned po krátkém úvodu do běžného provozu a průběhu celého dne nám byla představena první prezentace. Je jasné, že Karel IV. je velmi slavná osobnost, tudíž jsme nebyli příliš zatěžováni běžnými a již známými informacemi. Ze začátku nám byl přiblížen princip vzdělávání ve středověku – dozvěděli jsme se, že v té době byl mnohem drsnější, a to i speciálně pro Karla IV., který již od sedmi let žil na francouzském dvoře. Pokračoval stručný sled událostí v jeho životě a při jeho cestách a ke konci porovnání kronik, například kroniky Florencké a Parmské.

Po této přednášce jsme si již z nabízených mohli vybrat. Možností bylo spoustu a bylo to opravdu těžké rozhodování!

Pavel Titz: Pompeje. Život, smrt a zmrtvýchvstání antického města

Přednáška představí Pompeje nejen zorným úhlem jejich tragického zániku, ale též z hlediska jejich mnohasetletého vývoje. S výsledky moderních výzkumů se posluchači seznámí prostřednictvím příběhů některých obyvatel města.

Přednáška plná humoru a pravdivého pohledu na Pompeje. Pavel Titz se po celou dobu pokoušel vyvrátit některé nepravdivé výroky směřované k tomuto tématu a blíže nás seznámil také s polohou Pompejí a jiných přilehlých měst. Dozvěděli jsme se také něco z té archeologické stránky, například, že některé části Pompejí jsou ještě zcela neprobádané, protože technika se neustále rozvíjí, a tudíž jsou tato místa ponechána budoucím generacím.

Jan Souček: Antické dědictví a naše současnost

Co vše z dávného  antického dědictví je stále živé v naší přítomnosti, aniž si to často uvědomujeme?

Na této přednášce nám byla připomenuta pestrost antického dědictví, která se velkou měrou odráží do naší současnosti. Není to pouze materiální stránka věci, ale také vše, co se myšlení týče. A to převážně právní myšlení nebo kulturní všestrannost.

Dále se samozřejmě dochovala některá díla z antické doby, která dnes můžeme vidět, či některé architektonické slohy. Zdůrazněna byla také nejen řečtina, ale i latina, od které je dnes odvozeno mnoho slov. I co se literatury týče, antická kultura se promítla v podobě eposu, lyriky a dramatu.

Až 50% anglických slov je převzato z latiny.

Až 50 % anglických slov je převzato z latiny.

Konstantinos Tsivos: Význam antického dědictví pro současné Řecko: chlouba nebo zkáza?

Mají vůbec něco společného současní Řekové se svými antickými předky? Je zdůrazňování antiky ku prospěchu, nebo ke zkáze dnešní řecké společnosti? Jak se projevuje kult antických předků na řeckém nacionalismu?

Tato přednáška byla zajímavá už jen tím, že přednášející je rodilý Řek. Prozradil nám toho spoustu o řecké historii a o některých slavných filhelénech, ke kterým patřil i například známý anglický básník George Gordon Byron. Dále jsme měli možnost se dozvědět o současné politické situaci v Řecku, jehož obyvatelé jsou povětšinou nacionalisticky zaměřeni.

Ke konci byla také započata krátká diskuze, kde jsme mohli pokládat otázky na toto téma.

Tento rok se Den latiny více než povedl a organizátoři se nejspíše chystají tuto událost opakovat i příští rok. Ať už se o latinu zajímáte nebo ne, rozhodně za návštěvu tyto přednášky stojí a každá je svým způsobem zajímavá!

Zdroj všech fotografií: foter.com

Tereza Malá

Tereza Malá

Studentka víceletého gymnázia, jejíž srdce si získaly knihy. Miluji podzim, psaní, hudba je mi blízká a pro čokoládu udělám téměř cokoliv.

Zanechte komentář