Vděčnost jako záchrana v době zahlcení

Osobní rozvoj / 5.12.2016

Je vaše mysl zahlcená problémy každodenního života? Schází vám pocit radosti a uvolnění? Naučte se více prociťovat vděčnost!

Pod návalem starostí si člověk neuvědomuje, co všechno krásného se mu v životě děje. Mozek jako by se soustředil stále jen na problémy, které je potřeba vyřešit. V hlavě se nám honí termíny, nesplněné úkoly a věci, které nás tíží na duši. Je to jedno velké temné moře, v němž se topíme a které je plné malých i větších vln, kterým musíme neustále čelit. A malé ostrůvky krás, z kterých bychom mohli mít radost, kolem nás proplouvají mnohdy bez povšimnutí, jako by byly samozřejmé a nestály za pozornost. Dobrá zpráva ale je, že je tu záchranný kruh, který nás z té šedivé plavby každodenních starostí dostane. Jmenuje se vděčnost.

Je čas na vděčnost

Nad tématem vděčnosti se zamýšlím i s ohledem na nadcházející adventní čas. (Jak využít adventní čas pro seberozvoj se dozvíte v mém článku z minulého roku.) Advent by měl být podle starých tradic dobou pokory a rozjímání, ale pro dnešní společnost jako by to bylo naopak.

Před Vánoci se ke každodenním starostem přidávají další. V práci se dělají různé uzávěrky před koncem roku, doma nás čeká pečení cukroví, vánoční úklid. Do toho vymýšlíme, čím obdarujeme své nejbližší, kde nakoupíme dárky… Z velkého zmatku v hlavě je ještě větší a čas na pokoru a vyjadřování vděčnosti většinou nezbývá.

Slovo, které to vše vystihuje dokonale, je zahlcení. Mysl nás bombarduje starostmi ohledně toho, co všechno musíme stihnout a zařídit. Zvenčí na nás navíc působí média a reklamy, které nám podsouvají, co bychom měli a neměli, kde je nejlepší sleva, co určitě nesmíme zmeškat a co je pro nás výhodné. My pak cítíme frustraci, že to všechno najednou prostě nezvládáme, že je všechno na nic a Vánoce tuplem. Jak nám v tomto směru může pomoct vděčnost?

Prosvětlete si vděčností svůj den

Pokud budeme svoji mysl upínat pouze k problémům a starostem, život nám bude jako jedna velká starost i připadat. Když ale změníme perspektivu a začneme se zaměřovat na to hezké, bude se nám i celý život jevit hezčí. Zahlcenou mysl je potřeba prosvětlit krásou, radostí, vděkem.

Toho nedocílíme jinak než tak, že se na tyto pozitivní aspekty začneme soustředit a dávat jim plnou pozornost. Nebudeme je přehlížet na úkor toho, co potřebujeme zařídit. Budeme vědomě vyhledávat chvíle a věci, které nám činí radost, u kterých cítíme vděčnost. A nejlépe, když budeme vděčnost prociťovat každý den, aby se v nás tento prožitek ukotvil.

Jediná vděčná myšlenka k nebesům je již dokonalou modlitbou.Gotthold Ephraim Lessing

Nahlédněte na svůj život optikou vděčnosti. Zdroj: flickr.com, Courtney Carmody

Prociťování vděčnosti může mít různou podobu. Inspirujte se několika tipy:

1. Vědomé zastavení se

Tento způsob lze provádět za jakékoliv situace během dne. Zastavte se uprostřed toho, co děláte, a uvědomte si, za co jste právě v tuto chvíli vděční. Že máte domov? Jste zdraví? Máte nohy v teple? Je vedle vás někdo blízký? Za hodinu vám končí pracovní doba? Koupili jste si na večeři rybu? Nehrozí vám nebezpečí? Podobně můžete procítit vděčnost přímo při činnostech, které vám dělají radost. Když zdobíte vánoční perníčky s rodinnými příslušníky, řekněte si v duchu, jak je to krásné, že jste spolu.

2. Meditace

Pokud chcete jít skutečně do hloubky, doporučuji meditaci. Zklidněte se, najděte si příjemnou polohu, pusťte si meditační hudbu, zavřete oči a začněte si představovat. Může to být celý váš život a všechny dobré věci, které v něm můžete zažívat. Vše, čím jste si kdy prošli a za co jste vděční. Nebo si můžete představit konkrétního člověka, vybavit si všechny chvíle, kdy vám s ním bylo dobře, kdy jste cítili vzájemnou lásku. Prociťte vděčnost za to, kým jste.

Tip: Dobré je při meditaci aktivovat i určité body na těle. Držte ruce přiložené na srdci nebo poťukávejte prsty na tzv. karate bod, který se nachází mezi kloubem malíčku a zápěstím. Pomůže vám to zharmonizovat váš vnitřní stav.

3. Psaní deníku vděčnosti

Oblíbený a efektivní způsob, jak se naučit víc prociťovat vděčnost, jsou zápisy do deníku. Každý večer si vypište 5 věcí, které vám udělaly radost, za které jste vděční. Po delším praktikování vám to půjde samo i v duchu a z návyku se stane samozřejmost.

Tip: Spisovatelka Jana LeBlanc vydala nedávno svůj Zápisník radosti, který je speciálně určený na zapisování každodenních radostí a k jednoduchým radostem i inspiruje.

4. Modlitba

Krásnou formou k vyjádření vděčnosti je modlitba. Nemusí za ní být nic náboženského. Modlit se můžete k neurčité vyšší síle, k vesmíru, k přírodě, andělům apod. Nejlépe před spaním v duchu nebo šeptem vyjádřete vděk za to, co jste daný den prožili. Stačí i jednoduché: Děkuji.

5. Rituál se sdílením

Vyjadřování vděčnosti může mít i podobu rituálu. Třeba můžete po ránu cvičit pozdrav slunci a přitom v duchu poděkovat za to, co žijete. Nebo může mít rituál podobu sdílení, například posezení s partnerem či vašimi blízkými u čaje, při kterém si vzájemně povyprávíte, za co jste daný den vděční, co vám udělalo radost apod.

Tip s vánoční tematikou: S předvánočním obdobím je spjatý zvyk psaní dopisu Ježíškovi. Zkuste ho pojmout trochu duchovně a napište dopis, ve kterém vyjádříte nějaké vyšší síle nad námi svůj vděk za všechno, co ve svém životě máte a čeho se vám dostává. Dopřejte si pohádkovou chvilku a dopis pak pošlete třeba jako lodičku po vodě.

Pokud se naučíme svojí mysli předkládat radostné věci a dopřejeme si každý den prožít naplno pocity vděčnosti, nebude nás mela všedních dní tak válcovat. Naopak, budeme schopni radost snáze objevovat a sami se sebou budeme více spokojení, i přes to, že se nám něco nebude úplně dařit.

Berte i nepříjemnosti jako dar

S pocitem vděčnosti můžeme nahlížet i na každodenní trable, problémy a konflikty. Základem je uvědomění, že vše k nám přichází z určitého důvodu. Každá nepříjemnost je pro nás lekce, díky níž se můžeme něco naučit, někam se posunout, něco nového objevit. Tato myšlenka je prosycena vděčností, vědomím, že to, co se děje, je pro naše dobro.

Na každé situaci se najde něco dobrého. Zdroj: foter.com, jimmy brown

Jak na to prakticky?

  • Naučte se přijímat nepříjemnosti nikoliv se zlobou a podrážděním, ale s pokorou a otázkou: Čím je mi tato nepříjemnost k prospěchu, co mi přináší, jak ji mohu využít? Co dobrého je na tom, že jsem jel 200 km daleko, abych koupil auto, ale stejně jsem nepořídil? Možná můžu být vděčný za to, že jsem rozpoznal, že auto není v odpovídajícím stavu a unáhleně ho nekoupil. Pokud nahlédnete na situaci s pocitem vděčnosti, dokážete mnohem lépe ocenit i vlastní schopnosti.
  • Pokud máte konflikt s druhým člověkem, dřív než začnete vyčítat a útočit na něj, najděte si chvilku a zamyslete se nad všemi vlastnostmi, za něž jste u daného člověka vděční, nad všemi chvílemi, kdy vám tento člověk projevoval lásku. Vaše optika se změní a vy pak konflikt vyřešíte s daleko větším klidem. Navíc si položte otázku, co vám tento konflikt přináší? Co je dobrého na tom, že se hádáte kvůli financím? Možná je to znamení, abyste si nad společným rozpočtem v klidu sedli a rodinné finance si lépe zorganizovali.
  • Pokud jste vrženi do nepříjemné situace, buďte vděční, že máte příležitost si vyzkoušet, co zvládnete. A pokud danou věc nezvládnete, berte to jako lekci. Uvědomte si svůj vděk za to, že jste touto situací mohli projít a že máte o zkušenost navíc. I špatná zkušenost se počítá.

Vděčnost je univerzální, můžete ji aplikovat téměř na jakoukoliv situaci. Vždy vám poskytne pocit, že se ještě zdaleka netopíte, jenom jste si možná při proplouvání životem nabrali trochu vody do očí a na chvilku přestali vidět všechno to bohatství věcí, bytostí a okamžiků, které máte.

Pokud se na každodenní záležitosti zadíváte optikou vděčnosti, odměnou pro vás bude klidnější a šťastnější mysl. A co jiného sami sobě přát do nadcházejícího předvánočního času? Já vám přeji, aby se vám to dařilo nejen v čase adventu.

Zdroj úvodní fotografie: foter.com, jillyspoon

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář