Vydejte se na Cestu k vibrujícímu zdraví se stejnojmennou knihou zasvěcenou bioenergetice

Osobní rozvoj / 30.11.2016

Chtěli byste zvýšit svoji životní energii a být tělesně i emočně zdraví? Vyzkoušejte bioenergetiku, jejíž praxi představují ve své knize manželé Lowenovi.

Věřím, že naše lidská těla jsou úzce spojena s naší myslí a reagují na to, co se v ní odehrává. Tato myšlenka je i podstatou bioenergetiky, se kterou nás autoři knihy Cesta k vibrujícímu zdraví dopodrobna seznamují, a to jak prostřednictvím teorie, tak, a to především, díky praktickým cvičením.

Seznamte se s bioenergetikou

Alexander Lowen, M.D., byl americký psychoterapeut a tvůrce bioenergetiky. Studoval u Wilhema Reicha a jeho práce podnítila řadu dalších škol psychoterapie zaměřené na tělo. Napsal celkem 14 knih. Spolu s manželkou Leslií vydal Cestu k vibrujícímu zdraví.
(Zdroj: obálka knihy Cesta k vibrujícímu zdraví)

Autoři publikace Alexander a Leslie Lowenovi si uvědomují, že tělo a mysl se mohou vzájemně ovlivňovat. Fyzické zdraví je podmíněno emocionálním a naopak a to vše je dle bioenergetiky podřízené energetickým faktorům. Pokud má člověk dostatek energie, může se vypořádat s problémy emocionálního původu, pokud je však jeho energie na velmi nízké hladině, musí ji nejdříve v těle rozvibrovat a uvolnit. Příkladem může být člověk, který nemůže dosáhnout sexuálního vzrušení či vyvrcholení, protože je nějakým způsobem, nejčastěji v důsledku emočního traumatu, utlumen, má zablokovaný proud energie, a tak si jednoduše nemůže pomoct přímým vyvoláváním vzrušení. Musí tedy zvolit cestu skrze bioenergetiku, začne probouzet zmrtvělé oblasti na svém těle prostřednictvím dýchání, uvolnění pánve a svalů konečníku apod. Postupně v těchto oblastech znovu začne proudit energie a on se bude moct zbavit svých problémů.

Autoři nicméně upozorňují, že daná cvičení nejsou vhodná při obzvláště závažných emocionálních problémech. V takovém případě odkazují na profesionální pomoc.

Pronikněte do zanedbávaných oblastí vašeho těla

Po úvodním seznámení s bioenergetikou a pojednání o pohyblivosti lidského těla, za jehož přirozenost je pokládána vibrační aktivita, se autoři prostřednictvím několika praktických cvičení snaží objasnit fungování určitých oblastí v lidském těle či emočním vědomí.


  • Uzemnění – Aby člověk dosáhl základního pocitu jistoty, musí být ve svém těle uzemněn a být schopný se uvolnit, nebát se pádu a selhání, uvolnit se ve svých emocích. Znamená to mimo jiné, že si osvojím cviky, které mě uzemní, uvolním se v kolenou, povolím břicho a nebudu ho nepřirozeně stahovat dovnitř apod. Díky těmto cvičením mohu odstranit nezdravé tělesné návyky.
  • Dýchání – Základem zdraví je správné dýchání. Čím více máme kyslíku, tím víc do nás proudí energie. Většina z nás má však tuto základní oblast narušenou. Jak se v knize dočteme: „Dospělí lidé mají sklon k narušenému způsobu dýchání z důvodů chronického svalového napětí, které jejich dech omezuje. Tyto tenze jsou důsledkem emocionálních konfliktů, které prožili během svého vývoje.“ Autoři v knize uvádějí principy zdravého dýchání a představují cviky, které člověku dopomůžou dýchat spontánněji. Cvičení jsou zaměřená na břišní dýchání, dýchání s rozpohybovanou pánví či s rozvibrovanými končetinami.
  • Sexualita – Sexuální zdraví je totožné se zdravím emocionálním. Aby byl člověk sexuálně zdravý, musí odstraňovat z těla napětí a rozpouštět emocionální bloky. Základem sexuálního zdraví je dle autorů otevřená pánev, uvolněný zadek, prohloubené dýchání. K výkladu najdete praktické cviky.
dscn2217

V knize najdete přes 100 názorných cvičení.

  • Sebeovládání a sebevyjádření – Pokud má člověk problém s vyjadřováním pocitů, výrazně to snižuje jeho vitalitu a narušuje tělesné chování. Je třeba se učit svoje emoce přirozeně projevovat a osvojit si zdravé sebeovládání, které nás uchrání od nechtěného plýtvání energie a snižování vlastní sebehodnoty, např. při hysterickém záchvatu, kdy nad sebou ztrácíme kontrolu. Vyzkoušet si sebevyjádření a sebeovládání můžete například při cvicích s pohybem kopnutí.
  • Schopnost být v kontaktu – Tuto schopnost autoři považují za zcela základní, jak sami tvrdí: „Skrze své tělo vnímáme, co se děje v našem okolí, protože naše okolí působí na naše tělo a smysly. Čím jsme živější, tím jsou naše vjemy jasnější a ostřejší. Všimli jste si, jak je všechno jasnější a zřetelnější, když se cítíte dobře? Stejně tak když se cítíte depresivně, všechno vypadá šedě a nevýrazně.“ (Cesta k vibrujícímu zdraví) Základem je tedy už samotné vnímání vlastního těla. Je nutné si uvědomit, kde cítíme ztuhlost a strnulost, které brzdí proud vzrušení a cítění. Přínosné je například už jen uvolnit záda.

V druhé části je kniha praktickým manuálem s množstvím přesně popsaných cviků a jiných technik zaměřených na konkrétní výše jmenované oblasti. Cviky jsou dopodrobna vysvětleny, jak z hlediska jejich provedení, tak působení, a jsou doplněny otázkami, při kterých si člověk uvědomí své pocity z daných cvičení.

U některých cvičení jsou užívány i pomůcky jako srolovaný ručník či stolička apod. Kromě tělesných cviků najdete v knize i další techniky práce s tělem, například nejrůznější masáže či výrazové cviky. Ačkoli vypadají dané praktiky na první pohled banálně, mají na tělesnou kondici hluboký dopad, což budete sami moct potvrdit po delším praktikování.

Naciťte se na své tělo a doveďte ho k vitalitě

Popsaná cvičení jsou doprovázena ilustracemi Waltera Skaleckého, které mohou na mnohé působit ne příliš přitažlivě. Ilustrace jsou vykresleny značně realisticky bez snahy idealizovat. Dle úvodní fotky usoudíme, že ilustrátor zachytil na svých obrázcích přímo autory samotné. V knihách o tělesném cvičení narážíme většinou na fotky mladých vysportovaných lidí s dokonalými tělesnými proporcemi. V knize manželů Lowenových se však ilustracemi příliš nepotěšíte, možná budou obrázky postarších cvičících lidí v prapodivných polohách na mnohé působit až směšně. Nicméně mám takový pocit, že i to je strategie autorů. Jak sami zmiňují. Jde především o samotného čtenáře a jeho přístup k vlastnímu tělu:

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí není v kontaktu se svým tělem a zřídka jej aktivně používají jinak než mechanicky, budou jim bioenergetická cvičení zpočátku připadat divná a stresující. Polohy vypadají nepřirozeně, můžete se při nich cítit trapně nebo se třeba objeví bolest. (Cesta k vibrujícímu zdraví)

ilustrace

Tím větší účinek, čím více se nacítíte na své tělo.

Je zde silná snaha ukázat lidské tělo v jeho přirozenosti, nevyumělkované, neidealizované. Aby člověk mohl své tělo snadněji přijmout a uvolnit, bez ohledu na nějaké smyšlené vzory a ideály.

Knihu upotřebí každý z nás, zejména pak ti, kteří se potýkají s nějakými psychickými či tělesnými neduhy, nebo cítí, že je jejich tělo strnulé, plné bloků, bez vitality a pružnosti. Cvičení jsou především prostředkem, jak se dostat do kontaktu s vlastním tělem a zvýšit svoji životní energii a elán. Hodí se při rozpouštění lehčích emočních bloků a problémů. Poznatky z bioenergetiky lze využít v každodenním životě, pokud člověku schází energie do určitých činností, nepomáhá mu pozitivní myšlení, může začít od svého těla a nejdříve navýšit svoji vnitřní energii. Zkrátka nejdřív v sobě rozvibrovat životní sílu, která byla utlumena.

Aby však byla kniha člověku skutečně k užitku, je třeba se nechat podstatou bioenergetiky zcela pohltit, a jak autoři sami naznačují, uváděná cvičení provádět procítěně, hluboce ponořeni do svého těla. Kniha je teda stavěna pro ty trpělivější z nás. Sama mohu potvrdit, že když jsem zkoušela uváděná cvičení a skutečně jsem se soustředila, výsledky se dostavily.

pictureprovider-aspx

CESTA K VIBRUJÍCÍMU ZDRAVÍ

Autoři: Alexander a Leslie Lowenovi
Nakladatelství: Portál, 2016
Počet stran: 176
Cena: 242 Kč
Žánr: odborná literatura, životní styl
Více informací získáte na stránkách nakladatele.
Zdroj obrázku: portal.cz

Děkujeme nakladatelství Portál za poskytnutí recenzního výtisku.

Zdroj všech fotografií: Petra Pospíchalová, Generace 21

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář