Jak se vyznat v globálním oteplování?

V obraze / 18.11.2016

Autor:

Skleníkové plyny. Vzestup hladiny moří. Oxid uhličitý. V souvislosti s globálním oteplováním je užíváno mnoho zkratek.

Pojďme si společně zmínit nejdůležitější aspekty globálního oteplování a vyvrátit některé mýty.

V souvislosti s globálním oteplováním se nejvíce lidem vybaví skleníkové plyny a oxid uhličitý. To je sice správný, ale velmi zúžený pohled. Zaprvé, na oteplování mají podíl i další plyny, jako je metan, oxidy dusíku apod., které jsou často i desetinásobně škodlivější než oxid uhličitý. Zadruhé, oteplování je mnohem komplexnější proces, kde vše souvisí se vším. Ve chvíli, kdy se planeta oteplí, dojde k roztání ledovců a následnému zatopení oblastí s až miliardou obyvatel, roztání permafrostu zejména v Rusku a uvolnění ložisek metanu – a dalším neblahým jevům.

Nafouknutá bublina?

V ČR má mezi širokou veřejností oteplování pověst mýtu, zejména kvůli postojům Václava Klause i některých dalších politiků. Obecně je ale globální oteplování ve světě mnohem šířeji přijímané než v České republice. Pro ilustraci lze uvést, že 97 % vědců sdružených v US Global Change Panel oteplování považuje za skutečný a ověřitelný jev. Je potřeba si všechna data ověřovat a nevěřit palčivým či senzacechtivým titulkům, na druhou stranu je globální oteplování zcela jistě dosti závažným problémem, kterým by se svět měl zabývat.

Do popředí zájmu se téma dostalo opět loni při konferenci v Paříži. Toto setkání přineslo dohodu o udržení oteplování pod 2 stupni Celsia nad úroveň před industriální érou. Úmluvu v letošním roce ratifikovalo již 174 zemí, a stala se tak nejdůležitějším dokumentem v enviromentální oblasti od doby Kjótského protokolu. Bohužel není samospásná, je dobrovolná a ve výsledku státy k ničemu nezavazuje. Záleží na každé dané zemi, jestli se ji rozhodne respektovat, nebo se dokument stane jen cárem papíru.

Zastánci vs odpůrci

Jak tomu v každé diskuzi o závažných tématech bývá, lidstvo se dělí na dvě nesourodé názorové skupiny. Za zastánce vážnosti oteplování můžeme považovat vědce Neila deGrasse Tysona, Jamese E. Hansena, Petra Chýlka nebo amerického herce Leonarda DiCapria, který účinkuje v novém dokumentu s názvem Before the Flood.

Mezi odpůrce se kromě českého exprezidenta Václava Klause řadí i američtí lobbisté Bob Lutz a Myron Ebell či publicisté Marc Morano a Ronald Bailey.

Vede cesta ven?

Řešení zmírňující ekologické potíže spojené se zvyšováním teplot existují, ale čím déle budeme oteplování ignorovat, tím obtížnější bude najít tu správnou cestu z problému. V rozmezí 20 let se podle stále hlasitějších hlasů ozývajících se z vědeckých kruhů můžeme dostat to takzvaného turning pointu. To je bod, z něhož je již nemožné navrátit planetu do původního stavu. Jevy jako zvyšování populace či neustálý růst průmyslu tento bod přibližují.

Je zarážející, pro kolik z nás je téma globálního oteplování nezajímavé či okrajové. Jako kdyby nám bylo vzdálené. Odlesňování pralesů? To je přece problém někde v Africe a Asii. Ledovce tají na dalekém severu!

Neuvědomujeme si, jak provázané ekosystémy na zemi jsou. Jedním z následků globálního oteplování je omezení vlivu oceánského proudění (zejména teplých proudů kvůli tání ledovců ) a z toho plynoucí zánik mírného podnebného pásu. Ano, to je ten, v němž nyní žijeme a který má možnost proměnit se v neobyvatelné území s teplotami kolem mínus 30 až 50 stupňů. Děsivá představa, že? Proto by mělo oteplování skutečně pálit i nás v Česku a Evropě jako takové.

Krátké video znázorňující názorový střet Neila DeGrasse Tysona a Boba Lutze:

Zdroj úvodní fotografie: www.foter.com

Zdroj videa: YouTube kanál Asimovsfuture

Lukáš Hruda

Zanechte komentář