Filozofie dialogu jako průzkum bytí

Osobní rozvoj / 3.11.2016

Kniha Já a Ty se zabývá bytostí člověka, jež podle ní vnímá dvě základní formy nastavení: Já-Ty a Já-Ono. Na svět tedy můžeme nahlížet dvěma pohledy.

Filozof a politický aktivista židovského původu Martin Buber roku 1923 významně přispěl k rozvoji filozofii dialogu vydáním svého díla Já a Ty. V něm vyjadřuje zejména skutečnosti, které jsou běžnou součástí mezilidských vztahů. Vnímání a prožívání situací se velice liší v závislosti na tom, jak člověk chápe nejen své okolí, ale také sám sebe. Abychom mohli „správně“ vstřebávat poznatky vyplývající z dění kolem nás, je nezbytně nutné znát samotnou naši podstatu, jakož i základ celého bytí a lidské existence.

Martin Buber

Martin Buber se narodil roku 1878 a zemřel roku 1965. Rodným městem mu byla Vídeň, vychováván byl však dědečkem v haličském Lvově, kde se seznámil s židovstvím a chasidismem. Ve 30. letech byl profesorem židovského náboženství na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, ale roku 1938 kvůli sílícímu tlaku ze strany nacismu odjel do Jeruzaléma, kde také zemřel. Je autorem knih Problém člověka, Obrazy dobra a zla, Chasidská vyprávění nebo Život chasidů.

Já-Ty jako přímá vazba

Buber ve své knize rozlišuje dva přístupy, které charakterizuje spojením „Já-Ty“ a „Já-Ono“. Vztah Já-Ty zjednodušeně vyjadřuje postoj, kdy se člověk spojení cele účastní, je jeho součástí. Tyto prvky se navzájem ovlivňují a zanechávají na sobě viditelné stopy. Jde tedy o přímou interakci, o osobní vazbu, která zasáhne jedince, může ho dokonce i jistým způsobem změnit. Spojení Já-Ty ale nevyjadřuje pouze situaci mezi dvěma lidmi, dá se do něj zahrnout rovněž i vztah člověka k Bohu, kde je“Ty“ trvalé, věčné, nezměnitelné, člověka převyšující.

fotka1f

Autor knihy Martin Buber se zabýval židovským mysticismem, sociální filozofií, biblistikou, filozofickou antropologií či náboženskou fenomenologií.

Odtažitější Já-Ono

Vzdálené Já-Ono je postojem člověka, který hledí na vnější skutečnost způsobem, jako by stála vedle něj. Člověk se skutečností zachází jako s odděleným světem, který kategorizuje, hodnotí, zachází s ním jako s věcí. Tento přístup, v němž člověk sám ve své podstatě není přímo účasten, je volen proto, že člověk je obohacen zkušenostmi, a tak má sklony k objektivnímu hodnocení, kde sám je jen jakýmsi pozorovatelem.

Svět je pro člověka dvojí, neboť i postoj je dvojí. Postoj člověka je dvojí, neboť i základní slova, která můžeme pronést, jsou dvě. Základní slova nejsou jednotlivá slova, nýbrž slovní dvojice. Jedním základním slovem je slovní dvojice Já-Ty. Druhým základním slovem je slovní dvojice Já-Ono, přičemž místo Ono lze říci i On nebo Ona, aniž by se tím základní slovo měnilo. A tak je i lidské Já dvojí. Neboť Já základního slova Já-Ty je jiné než Já základního slova Já-Ono.

fotka2f

Kniha je rozdělena do tří částí, přičemž každá z nich se na vnímání člověka dívá jiným způsobem.

Odlišné způsoby vnímání světa

Na příkladu stromu Buber uvádí přechod jednoho vztahu ve vztah druhý. Nenastává však dramatická změna původní reality. Když člověk pozorováním přejde do vztahu ke stromu, přestává být objekt jen vnějším ohraničeným předmětem.

Pozoruji strom. Mohu ho vnímat jako obraz: jako sloup, který ční do výše v přívalu prudkého světla, nebo jako rozstříklou zeleň, jíž prosvítá jemná modř stříbřitého kmene. Mohu ho pociťovat jako pohyb: jako proudící žiloví na jádře, které vězí v zemi a usiluje vzhůru, jako sání kořenů, dýchání listů, nekonečný styk se zemí a vzduchem – a jako sám temný růst. Mohu ho přiřadit k určitému druhu a pozorovat ho jako exemplář, se zřetelem k jeho stavbě a způsobu života.

Při tom všem pro mě zůstává strom předmětem a má své místo a svou dobu, svůj způsob a svou povahu. Ale může se také stát – z vůle i z milosti zároveň -, že pozoruji-li strom, vstoupím do vztahu k němu a on přestane být pouhé Ono. Uchopila mě moc výlučnosti.

Komplikovanost, která se někdy nevyplácí

Už jen téma knihy, tedy filozofické zkoumání existence a pohledů na svět – sebe samého a věcí kolem – nepatrně naznačuje, že se nejedná o „oddychovku“, dílo jednoduché a srozumitelné. Je třeba si věty pročítat opakovaně a pokoušet se najít úhel pohledu, který byl vlastní Buberovi. Zde vzniká značná nevýhoda – Já a Ty je úzce zaměřeným dílem, které rovněž částečně nepřipouští jiné formy vnímání, než zmíněné dvě. Proto může být komplikovaný myšlenkový pochod a styl psaní složitým oříškem, či snad dokonce odrazením. Na druhou stranu, kniha přináší nové vidění, které jistě osloví řadu filozoficky naladěných nadšenců.

Já a Ty
dsc_0013

Autor: Martin Buber

Nakladatelství: Portál

Počet stran: 128

Rok vydání: 2016

Cena: 206,- Kč

Žánr: populární psychologie, filozofická

Více informací na stránkách nakladatele.

Děkujeme nakladatelství Portál za poskytnutí recenzního výtisku.

Zdroj fotografií: Lenka Lahnerová, Generace 21

0 55 100 1
55%
Average Rating

Já a Ty

Filozofické zamyšlení nad vnímáním světa, které je příspěvkem v oblasti filozofie dialogu.

  • 55%

Lenka Lahnerová

Zanechte komentář