Čtyři ženské archetypy aneb O ženské cykličnosti

Osobní rozvoj / 21.1.2016

Ženy jsou jako příroda – nestálé a proměnlivé. Nahlédněte spolu s námi do tajů ženské cykličnosti a poznejte jednotlivé fáze měsíčního cyklu.

Rychlý běh dnešní civilizace založený na mužském principu spojeném s tlakem na úspěch a výkon nedovoluje ženám brát v potaz jejich přirozené tělesné rytmy.  Na ženy je v na business založeném světě nahlíženo jako na rovnocenné mužům – stálé a schopné být za každé situace stejně výkonné. Zcela se přehlíží jejich ženská podstata spočívající v hormonální proměnlivosti.  Z těchto důvodů nás proto nepřekvapuje, že se začínají současné ženy po dlouhé době bránit, začínají si znovu uvědomovat samy sebe, své tělo a svůj měsíční cyklus a chtějí, aby byla jejich ženská podstata brána vážně i v celé společnosti. Tento článek je inspirací nejenom pro ženy, ale i pro uvědomělé muže, kteří chtějí poznat fungování cykličnosti své partnerky.

Za přirozenou cykličnost žen

Ve světě, kde je menstruace téměř sprostým slovem a antikoncepce je dívkám předepisována jako na běžícím páse, se začínají postupně probouzet zadupané hlasy ženské cykličnosti.

Zenskacykličnost3

Zdroj: foter.com, José Manuel Ríos Valiente

Děje se to hlavně díky Mirandě Gray, britské výtvarnici a multimediální umělkyni a spisovatelce, která se stala propagátorkou přirozené cykličnosti žen. Svými knihami Rudý měsícCyklická žena připomíná ženám prapůvodní význam jejich menstruačního cyklu, který ženy v minulosti chápaly jako zdroj tvůrčích, spirituálních, sexuálních, emočních a fyzických energií. Ženy ho vnímaly ne jako přítěž, ale jako dar, který jim umožňoval intenzivně prožívat, projevovat svoji niternou moudrost a intuici, vášnivost a tvořivost a díky kterému v jejich těle každý měsíc docházelo k regeneraci a znovuobnovení sil. Kromě toho bylo na menstruační cyklus pohlíženo s úctou, už jenom pro to, že díky tomuto tělesnému principu se mohl zrodit nový život. První menstruace byla pro dívku tedy příležitostí pro oslavu a skutečně se konaly i slavnostní ceremonie. Řekněte, která žena v dnešní době může na počátek svého cyklu vzpomínat s radostí? Většinou dostala od maminky balíček vložek s povzdechem Tak už seš v tom taky! či podobným a tím byla celá slavnostní situace uzavřena. Je to tedy celé i o našem přístupu, komunikaci a pohledu na ženskou intimitu vůbec.

Vliv antikoncepce na ženský cyklus

Zenskacyklicnost5

Zdroj: foter.com, ollografik

Pokud chceme dát průchod své ženské přirozenosti, není možné, abychom ovlivňovaly fungování našeho těla nějak uměle. S cykličností tedy úzce souvisí problematika užívání antikoncepce. Antikoncepce totiž zcela zásadně ovlivňuje ženské prožívání, protože potlačuje ženin přirozený hormonální rytmus. Ve své podstatě udržuje ženu permanentně ve stavu falešného těhotenství. Ovlivňuje tělesné procesy a na psychické rovině zapříčiňuje, že ženské prožívání ztrácí na své přirozené dynamice  a stává se tak statickým a plochým. Potlačeny jsou sexuální i jiné chutě a proměňuje se například i tělesné fluidum, které hraje podstatnou roli při výběru sexuálního partnera. O tom, že může být antikoncepce i nebezpečná životu, si můžete přečíst v článku Jany Hybnerové.

Podstata ženské proměnlivosti

Ženy jsou ve své pravé podstatě dynamické a emočně nestálé. Jejich prožívání není ploché, ale skýtá řadu výkyvů. Tyto proměny jsou zapříčiněny hormonální proměnlivostí. Během měsíčního menstruačního cyklu se v těle ženy totiž mění hladina hormonů. Funguje to v závislosti na tom, v jaké fáze cyklu se žena právě nachází. Někteří lidé mají zkreslenou představu o tom, že menstruační cyklus je proces zahrnující jeden týden v měsíci ženina života. Jedná se však o proces daleko složitější. Jde o pravidelný celoměsíční cyklus, který se skládá ze čtyř fází (menstruace, předovulační fáze, ovulace, premenstruační fáze) a menstruační krvácení jen tedy jen jednou z nich. Tyto čtyři fáze, jimiž žena každý měsíc prochází, jsou velmi specifické v závislosti na tom, co se v těle ženy odehrává. Každá fáze s sebou nese různé fyzické i psychické aspekty – liší se emoční naladění, fyzická výdrž, míra tvořivosti i sexuální chutě. Na základě specifik jednotlivých fází se po vzoru Mirandy Gray rozlišují čtyři ženské archetypy, díky nimž můžeme fáze cyklu i lépe pochopit.

Čtyři fáze, čtyři archetypy

Žena se mění tak jako příroda. Pokud se žena naučí vnímat jednotlivé fáze svého cyklu, může využívat jejich specifické energie ve svůj prospěch.

Je úžasné mít čas, kdy jsem ohnivou tygřicí plující světem byznysu, čas, kdy jsem pečující a všechny a vše milující matkou, čas, kdy jsem mocnou čarodějkou, která tvoří a zhmotňuje. A také čas, kdy jsem starou ženou, která s pochopením a vhledem už jen odpočívá. Jsem jaro-léto-podzim-zima. Každý měsíc. Dana-Sofie Šlancarová

Miranda Gray spojuje každou část menstruačního cyklu s ženskými archetypy – fáze preovulační je spojena s archetypem Panny, ovulaci charakterizuje archetyp Matky, fáze premenstruační je fází Čarodějky a při menstruaci se ženské projevy blíží archetypu Stařeny (či vědmy). Fáze můžeme vnímat i jako jednotlivá období přírody – jaro, léto, podzim a zimu.

Zenskacyklicnost4

V každé ženě se skrývají dávné ženské archetypy. Zdroj: foter.com, Jeremy

1. fáze menstruační – FÁZE STAŘENY (zima)

Přibližně 1.–6. den cyklu: Je to období krvácení, kdy je neoplodněné vajíčko spolu se zbytky děložní sliznice vylučováno ven. Je to doba očisty a zklidnění. V této době žena pociťuje úbytek fyzických sil, je velmi nesoustředěná a má nedostatek motivace. Nemá většinou chuť chodit do společnosti, bližší je jí potřeba si někam „zalézt“ a být o samotě. Stahuje se do svého vnitřního světa, navenek může tedy působit, že je trochu mimo. Na druhé straně se však v této době prohlubuje její intuice, má různé vhledy a je velmi vnímavá. Je schopná nad věcmi uvažovat s nadhledem a klidem.

2. fáze preovulační – FÁZE PANNY (jaro)

Přibližně 7.–13. den cyklu: V této fázi je již menstruační krvácení skončeno a žena cítí příliv nové energie. Tělo se zregenerovalo a získalo novou sílu, psychicky se žena očistila od zahlcujících myšlenek a má chuť aktivně tvořit. To vše se pojí s velkou fyzickou i psychickou výkonností, zaměřením se na kariéru a pracovní povinnosti. Žena je dynamická, sebevědomá a plná optimismu. Je schopná se soustředit, a to v první řadě sama na sebe a na to, co je důležité pro ni samotnou. Může tak působit trochu sebestředně. Ráda chodí do společnosti a těší se na všechno nové.

3. fáze ovulační – FÁZE MATKY (léto)

Přibližně 14.–20. den cyklu: Toto období je spjaté s ovulací. V děloze dozrálo vajíčko a je připraveno k oplodnění. Žena je tedy ve svém nejplodnějším období a je to z ní cítit i navenek. Působí přitažlivě a sama si připadá svůdná a krásná. Jelikož chce být vajíčko oplodněno, hormony v tomto období zapříčiňují, že má žena silnou chuť se seznamovat, flirtovat s muži nebo se milovat. Žena je v tomto období velmi společenská, emočně vyrovnaná, empatická a trpělivá.  Probouzí se v ní mateřské hormony, takže má potřebu starat se o druhé a podporovat je. Dále je žena v této fázi zaměřena na své pocity. Má chuť tvořit a zhmotňovat své sny. Na druhou stranu je také trochu lenivá, spíše než na práci se zaměřuje na citové prožívání.

4. fáze premenstruační – FÁZE ČARODĚJKY (podzim)

Přibližně 21.–28. den cyklu: Toto období je pro ženu i její okolí zatěžkávací zkouškou. Je to fáze, ve které se tělo připravuje na vylučování neoplodněného vajíčka, tedy na menstruaci. Žena je v této fázi v psychickém napětí, je přecitlivělá a hodně přemýšlí. V tomto období je naladěna spíše pesimisticky, nekontrolovatelně střídá nálady, je velmi netrpělivá a celkově emočně nevyrovnaná. Což se všechno pojí i se symptomy premenstruačního syndromu, kdy ženy trpí bolestmi hlavy, břicha, nadýmáním apod. Na druhé straně však právě v této fázi vzrůstá ženská kreativita a tvořivost. Žena experimentuje v sexu a dokáže být v souvislosti se svým emočním naladěním velmi vášnivá. Pro tuto fázi je rovněž typické, že ženy rády uklízí, a to jak ve svých myšlenkách, tak v domácnosti.

Cykličnost v každodenním životě

Zenskacyklicnost5

Zdroj: foter.com, Mátyás Varga

Každá žena je jedinečná a její vnitřní nastavení je zcela originální. Nelze tedy generalizovat, že je cyklus a jeho jednotlivé fáze u všech žen na chlup stejný. Liší se délkou jednotlivých fází i intenzitou prožitků. Na hormonální proměny působí různé aspekty jako míra stresu, zdravotní stav, stravování, pracovní vytížení a další vlivy. Pokud je však žena dostatečně vnímavá ke svému tělu, může během svých cyklů vypozorovat jejich průběh. Zaznamenat si, jak se v té či oné fázi cítí, na co má chuť, co jí jde v dané fázi nejlépe od ruky apod. Tak získá přehled o svém těle a jeho fungování a bude mít možnost přizpůsobit mu své každodenní činnosti.

Pokud se chcete o ženské cykličnosti dozvědět více, odkazuji vás na knihy Mirandy Gray, případně na stránky Dany-Sofie Šlancarové, která se ženské cykličnosti věnuje. Inspirativní je v tomto duchu i projekt Dagmar Kožinové, která vede portál věnovaný ženským cyklům a vytvořila program Cesta harmonické ženy, díky němuž pomáhá ženám využívat dary menstruačního cyklu v běžném životě. Zajímavý je rovněž dokument režisérky Diany Fabianové Můj soukromý měsíc, o kterém si můžete přečíst v článku Markéty Popelářové.

Zdroj úvodní fotografie: foter.com, Porsche Brosseau

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář