Čemu vás ve škole nenaučili? Sebelásce!

Osobní rozvoj / 3.12.2015

Všichni prahneme po bezpodmínečné lásce a přijetí, začít však musíme u sebe. Inspiraci k tomu přináší Učebnice sebelásky psycholožky Lucie Kolaříkové.

„Začít u sebe má smysl“, tak zní motto naší rubriky a své o tom ví i Lucie Kolaříková, psycholožka a koučka, o které tu už byla řeč několikrát. V současné době je známá především díky propagaci zdravé sebelásky a na počátku tohoto roku dokonce vyrukovala i s učebnicí. Nejen ti z vás, kteří stále zaměňují pojem sebelásky se sobectvím či dokonce masturbací, by měli zpozornět a načerpat prostřednictvím této publikace kvalitní informace o sebepřijetí a lásce k sobě.

Proč zrovna sebeláska?

Sebelaska5

Zdroj: foter.com, half alive – soo zzzz

Sebeláska je čím dál častěji skloňovaný pojem na poli osobního rozvoje. Není divu. Sebeláskou nebo naopak neláskou k sobě to všechno začíná. Nikdo na světě nám nemůže nahradit lásku a přijetí, pokud si tohle všechno neposkytujeme my sami. Mít se rád je základ. Teprve až když jsme spokojení a vyrovnaní sami se sebou, můžeme být šťastní a rozdávat lásku i ostatním lidem. Člověk, který je sám se sebou nespokojený, nemá se rád a setrvává dlouhodobě v nevyhovujících stavech, se zákonitě nemůže oprostit od negativních aspektů jako je strach, žárlivost, závilost či nemoc. A nemůže mít upřímně rád ani ostatní. Vlastní nespokojenost mu nedovolí, aby druhým přál štěstí, podporoval je a upřímně miloval.

„Chceme-li mít za následek hojnost, zářivé zdraví, dobrou náladu a úspěch, je třeba zasévat příčinu, která k tomu vede. A součástí toho je vždy uznání a přijetí sebe sama.“ (Učebnice sebelásky)

Pokud tedy chcete sdílet bezpodmínečnou lásku, zbavit se svých strachů a vnést do svého života více štěstí a vnitřní spokojenosti, je třeba se zaměřit, jak radí Lucie ve své knize, nejdříve sami na sebe.

Lekli jste se názvu „Učebnice“?

Učebnice sebelásky rozhodně není prototypem nudných školních učebnic. Poskytuje celistvý pohled na sebelásku jako na základní potřebu člověka, jejíž význam vzrůstá v současné době ještě s ohledem na společenské události. Kniha poukazuje na prvotní zdroj problémů a našich strachů. Týká se témat, která řešíme každodenně všichni, a navádí k tomu, aby je byl každý z nás schopen prostřednictvím sebelásky v pozitivním smyslu překonat. Obsahuje jednak teoretické pojednání o celé problematice sebepřijetí a navíc v ní najdete celou škálu praktických kroků, které vás k sebelásce posunou.

Něco z teorie

Ucebnicesebelásky3

Témata v knize se dotýkají každého z nás. Zdroj: Generace21, Petra Pospíchalová

Teoretická část knihy je rozdělena do dvou částí. V jedné části se Lucie Kolaříková věnuje obecným úvahám o sebelásce. Definuje sebelásku, její vztah k různým společenským i osobním aspektům života a vykládá jednotlivé pojmy s ní související. Popisuje, co všechno dokáže láskyplný přístup k sobě ovlivnit a proměnit v životě k lepšímu. Věnuje se například tomu, jak sebeláska podporuje samostatnost a nezávislost, jak dokáže vyživit partnerský vztah, posílit sebedůvěru či v čem může být přínosem celku. Zajímavé bylo například zjištění, že o sebelásce je zmínka i v Bibli: „Budeš milovat bližního jako sám sebe“ připomíná nám Lucie známý verš z evangelia posle Matouše. Následně pak v druhé části poskytuje autorka konkrétnější náhledy do osobního života člověka a popisuje roli sebelásky či naopak jejího nedostatku v něm. Dozvíme se, jak fungují životní postoje, co je příčinou i důsledkem zpochybňování vlastního bytí, odmítání svého těla, závislosti na druhých či žárlivosti. A také jak můžeme tyto aspekty prostřednitvím sebelásky poléčit:

„Léčit závist a žárlivost můžeme cestou sebelásky – budováním vlastní hodnoty, učením milovat to, kým jsme a co máme, a vděčností za svůj vlastní život. Každý člověk je v životě dostatečně obdarován, ale když žárlí a závidí, znamená to, že to své nevidí. Zato hojnost u sousedů vnímá mnohem větší, než skutečně je.“ (Učebnice sebelásky)

Už samotné úvahy o sebelásce na nás mohou působit jako útěcha. Člověk má díky vědomostem, které nabyl, pocit naděje na změny ve svém životě. Lucie mu totiž dává na každé stránce najevo, že on sám je strůjcem svého života a situací, které se mu dějí. Pokud se v nich necítí dobře, může s nimi většinou něco udělat. Navíc je sebeláska spjatá s přijetím vlastní nedokonalosti, a tak její praktikování v životě působí na lidskou duši, která je v běžném životě neustále burcována k výkonům, přímo blahodárně:

„Je v pořádku být i slabý, chybující a nedokonalý! Je načase přestat si zkracovat život předstíráním síly, výkonnosti a odolnosti, kterou ze sebe ve skutečnosti musíme dolovat.“ (Učebnice sebelásky)

Dovolit si být zranitelný, přijmout se i se svými nedostatky, přiznat si, že jsem nedokonalý/á. To všechno je součástí bezpodmínečné lásky. Sama jsem si již dávno osvojila Luciinu formulku: „I tak se mám ráda!“ Učí člověka netrestat se za chyby a být k sobě laskavý i ve chvílích, kdy věci nejdou tak, jak bychom si zrovna přáli.

Praktické tipy pro prohloubení sebelásky

Učebnicesebelásky2

Kniha obsahuje více než 70 stran praktických cvičení. Zdroj: Generace21, Petra Pospíchalová

Třetí část knihy je celá o praktikování sebelásky. Najdete zde velké množství principů, díky nimž můžete sebelásku každodenně prohlubovat. Lucie využívá i poznatků jiných odborníků, většinou však předkládá své originální metody založené na meditacích, imaginacích či pokládání podnětných otázek vedoucích k přijetí sebe samých.

Velmi povzbuzující a léčivá je například práce s vnitřním dítětem založená na vnitřní komunikaci se svojí niternou dětskou částí v nás:

Chcete-li zajistit, že budete ve všedním dni pečovat o své vnitřní dítě, zvu vás, abyste se co nejčastěji ptali sami sebe na své potřeby a pocity:
Na co mám/máš skutečně chuť?
Co mi/tobě udělá dobře?
Je mi/tobě dobře v této spolupráci?
Jak je mně/tobě v této situaci? Můžu nějak přispět k tomu, aby mi/tobě v ní bylo lépe?
Můžu/Můžeš ještě pokračovat nebo potřebuji/potřebuješ několik minut odpočinek?
Baví mě/tě to, čím se zabývám?
(Učebnice sebelásky)

Praktická, jednoduchá a přitom efektivní je dále například metoda deníkových zápisů. Princip spočívá v tom, že si každý večer před ulehnutím zapíšete do deníku seznam činností a úkolů, které jste za daný den zvládli. Můžete si poznamenat, za co jste na sebe pyšní, co se vám povedlo, jak jste trávili svůj volný čas, jak jste se o sebe starali, a přitom se zaměřit především na schopnosti, které jste při těchto činnostech uplatnili (soustředění, komunikace s druhými, fyzická výdrž, kreativita apod.).

„Cílem není „ujíždět si“ na svých schopnostech. („Já jsem king!“). Je to mnohem prostší – jen své schopnosti vidět a uznat je. Tvá sebedůvěra poroste, objevíš v sobě totiž nečekané zdroje.“ (Učebnice sebelásky)

Pokud vás popis učebnice a ukázky z ní zaujaly a cítíte, že se vás tematika sebelásky dotýká, neváhejte a učebnici si pořiďte. Najdete ji v knihkupectvích nebo si ji můžete objednat přes e-shopy luciekolarikova.czzenyzenam.cz. Tak se mějte rádi a udělejte si ještě před Vánoci radost.

Zdroj perexové fotografie: Generace21, Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář