O mužské a ženské polaritě

Osobní rozvoj / 1.11.2015

Chcete se vyhnout nepochopení a konfliktům s opačným pohlavím? Naučte se s námi porozumět odlišné ženské a mužské energii.

Vztah muže a ženy může být, pokud navzájem netolerují své jedinečné energie, velmi komplikovaný. Střetům a nepochopení se během partnerského života nevyhne nikdo z nás, ale harmonii v partnerském vztahu se můžeme naučit – tím, že se začneme navzájem respektovat a oceňovat svoje jedinečné schopnosti.

Primárním zdrojem k tomuto tématu jsou knihy Davida Deidy, amerického spisovatele a duchovního učitele, který se zabývá sexuálním a spirituálním vztahem mezi ženami a muži a pořádá  skupinové semináře s tímto zaměřením. Z jeho tvorby můžeme jmenovat publikace Cesta pravého muže, Cesta nespoutané ženy, Cesta vášně nebo Intimní splynutí. Jistě jste na ně v knihkupectví už narazili. V dnešním článku vycházím z poznatků, které Deida prezentuje ve své knize Když jde o muže. Ačkoli je primárně věnována ženám, těžit z ní mohou i muži. Velmi podrobně je zde totiž popsán polaritní vztah mužské a ženské energie. Autor se snaží ukázat, jak lze s pochopením těchto energií vybudovat důvěrný a přitom vášnivý vztah.

Mužská energie

O mužské a ženské polaritě

Mužská energie je specifická. Zdroj: foter.com, Defence Images

Schopnost zaměřit se

Jednou z vlastností, které dělají z muže muže, je schopnost zaměření pozornosti. Když totiž muž dělá určitou činnost, soustředí se pouze na ni a okolní svět pro něj přestává existovat. Není to jeho slabost, ale naopak projev síly, díky které se nenechá ničím rozptýlit a může tak určitou věc dokončit v její úplné dokonalosti.  Proto také muži ve svém zacíleném soustředění nejsou většinou schopni svou pozornost přesouvat k jiným věcem, a když už, tak jen velmi pomalu. To z nich ovšem nedělá neschopné ignoranty, toto jejich vnitřní nastavení má svůj účel. Kdybychom se vrátili do minulosti a muži by byli znovu lovci, určitě bychom nechtěli, aby se při lovu šavlozubého tygra nechali rozptýlit poletujícími motýlky a nechali sežrat sebe i své ženy.

Mužská emocionalita

Dalším specifikem mužského prožívání je odlišné zpracovávání emočních záležitostí. Muži se nenacházejí moc často ve stavu, kdy by byli pohlceni svými emocemi. A když už jsou určitými citlivými záležitostmi zasaženi, jejich reakce na ně a další zpracovávání je dost odlišná. Pokud se dejme tomu pohádají s partnerkou, neběží s tím hned ubrečení za kamarády a neprobírají to celý den. Mohou si s klidem zajít na pivo a kouknout se na fotbal, aniž by je tyto citové záležitosti omezovaly. Dalo by se říct, že mohou prostě svou hlavu přepínat z režimu zapnuto na vypnuto. To je výjimečná vlastnost, nemyslíte? Tak jako lovci v pravěku museli být schopní soustředěně lovit a nepřemýšlet nad tím, zda se pohádali se svou družkou, jsou muži i dnes schopní tyto pocity snadno vyventilovat.

Život jako výzva

Hlavní smysl života spatřují muži v určité výzvě. Život je pro ně totiž určitou zátěžkávací zkouškou. Je to něco, na čem musí neustále pracovat nebo s čím musí dokonce bojovat.  V dnešní době již těžko budou honit mamuty po lese. Proto se jejich cílem často stává práce, schopnost uživit rodinu, zkrátka, jak se říká, potřeba někam to dotáhnout. V životě musí mít muž nějakou vizi. Musí za něčím jít, něco dokázat, jinak jeho mužství ztrácí hodnotu a život se zdá být marný a beze smyslu. S tím souvisí i základní mužský strach, jímž je strach ze selhání. Ten motivuje muže k tomu, aby cíleně řešili problémy ve svém životě a překonávali obstojně všechny výzvy.

Projevování vlastní síly

Muži mají tendenci dávat na odiv svoji sílu a schopnosti. Chtějí se cítit jako skuteční hrdinové. To se projevuje i potřebou soutěžit s ostatními zástupci stejného pohlaví a na druhé straně se nechat obdivovat pohlavím něžným. Muži milují, když mohou druhým ukázat, že oni jsou ti silní.

Páni svého života

Hlavní potřebou mužů je svoboda. V nitru sebe samých touží po tom osvobodit se ze všeho svazujícího. Když se cítí nějakým způsobem omezovaní, mají tendenci utíkat a všechna omezení bořit. Potřebují zkrátka volně dýchat. Cítit, že oni mají život ve svých rukou a nikdo jim nic předem nediktuje. K životu potřebují volný prostor. I když jsou ve vztahu, pěstují si nezávisle na tom vlastní život, mají vlastní zájmy, vlastní přátele. Za žádnou cenu nechtějí ztratit sami sebe.

Přímo k věci

Muži nemají ve zvyku využívat při komunikaci náznaky. Ve svých vyjádřeních jdou přímo k věci. Často si tak ani neuvědomují, že mohou svými formulacemi někoho ranit. Souvisí to s tím, jak pracují s emocemi. Jsou rádi, když mají ve věcech jasno a s tím i k řešení věci přistupují.

Mužská energie zůstává tou ženskou často nepochopena. Pro pobavení sdílíme video z akce Ženy ženám živě, která se konala v roce 2013 v Brně a Richard Vojík zde přednášel o rozdílech mezi ženami a muži a podával to velmi vtipnou formou. Nenechte si ho ujít!

Ženská energie

O mužské a ženské polaritě

Ženská podstata je rovněž svá. Zdroj: foter.com, Dani Vázquez

Vnímavost a rozptýlení pozornosti

Ženy jsou na rozdíl od mužů schopné svoji pozornost rozptýlit a soustředit se v jednu chvíli na více věcí najednou. Snadno tak i přenáší pozornost z jedné věci na druhou. Nedělá jim problém si povídat při zapnuté televizi a u toho ještě žehlit. Zvládnou si všímat mnoha věcí kolem sebe. Jsou velmi vnímavé a jsou schopné z druhého člověka vycítit jeho vnitřní naladění či postoje. Není náhodou, že byly v dávných dobách ženy ceněny za své intuitivní vhledy.

Emocionalita

K ženské podstatě patří emocionalita. Jejich prožívání je dynamické a intenzivní. Ženy jsou hluboce zasahovány všemi emočními situacemi. V komunikaci využívají různých citových vyjádření, které jsou navzájem schopné rozpoznat. Jsou jako příroda – proměnlivé a cyklické. Zásadní roli v jejich emočním prožívání hraje jejich cykličnost. Během menstruačního cyklu se mění hladina hormonů v jejich těle a s tím souvisí i střídání emocí a výkyvy nálad.

Láska jako smysl života

Hlavním životním smyslem žen je především láska a vztahy. Pokud ve vztazích něco nefunguje, jsou nešťastné. Jejich spokojenost v životě závisí na tom, jak se vyvíjejí jejich citové vztahy s druhými lidmi a pokud je někde nějaký problém, většinou nejsou schopné se soustředit na něco jiného, uvolnit se a danou záležitost vypustit z hlavy. Jejich cílem je udržovat ve svých vztazích harmonii a pěstovat lásku.

Láskyplná péče a podpora

Ženy mají schopnost dávat lidem svoji lásku, starat se o druhé a láskyplně je podporovat. Jsou to svojí podstatou matky, jejichž posláním je pečovat o druhé a svým způsobem je i vychovávat a kultivovat. Dělá jim radost, když se mohou starat o své blízké, být jim oporou. V tom hrají zásadní roli jejich mateřské pudy. Jsou to pečující bytosti, které mají od pravěku za úkol vytvářet domov a starat se o rodinný krb.

Zářivost, jemnost, krása

Tak jako muž vyjadřuje svoji schopnost a sílu, žena přirozeně vyjadřuje svou krásu a něhu. Zcela přirozeně svým půvabem projasňuje druhým životy a zjemňuje svět svou ženskostí. Snaží se dělat svět krásnějším, vnášet do něj harmonii. Také proto ráda zdobí nejenom sebe, ale i svůj domov, má smysl pro krásu, vyhledává romantično. Ženy jsou ověšené různými cinkrlátky, náušnicemi, prstýnky, náramky, rty natírají leskem, zvýrazňují si oči. Tím vším znásobují svou krásu, pudově svádí a oslňují druhé pohlaví. Jejich darem je zářit a uchvacovat svou krásou.

Potřeba pozornosti a sdílení

Stejně jako muž prahne žena i po určitém obdivu a uznání. Potřebuje, aby její krása a ženskost byly ceněny. Aby si muž všímal její jedinečnosti a věnoval jí vědomou pozornost. Když se jí totiž pozornosti nedostává, cítí se zraněná. S tím souvisí i potřeba sdílení. Tato potřeba je jí přirozená. Od pradávna se ženy scházely a sdílely v kruzích své prožitky a zkušenosti. Takže jim jejich klábosivost odpusťte. Ženy rády druhým vypráví, co právě prožívají, sdílí pocity a myšlenky. Jejich komunikace je založená citově, není proto divu, že mluví často a rády o svých niterných problémech.

Různé kombinace energií

O mužské a ženské polaritě

Polarita energií zapříčiňuje přitažlivost mezi páry. Zdroj: foter.com, Andra Mlhali

Každý má v sobě jiný poměr ženské a mužské energie. Existují ženy velmi ženské, ale i ženy, které mají více mužské energie – ty často tíhnou k práci a důležitý je pro ně kariérní růst. Stejně tak muži mohou být velmi mužní, vyzařující mužnou sílu, ale existují i muži jemní, kteří jsou svým vnitřním naladěním blízcí ženské podstatě.

Záleží pak na tom, jaké směsice energií se ve vztahu potkají. Mohou se potkat žena s převahou mužské energie a muž, který bude tu její energii vyvažovat svojí jemností. Princip spočívá v sexuální přitažlivosti. Jednotlivé energie se přitahují svou polaritou.

Jak spolu vycházet?

Se svým odlišným vnitřním nastavením se muži s ženami často dostávají do konfliktů. Muži nevědomě zraňují své ženy a ženy naopak rozčilují svým chováním své muže. Bylo by tedy dobré, abychom se naučili své jedinečné energie správně využívat a dospět tak k tomu, že se místo soupeření budeme navzájem doplňovat a obohacovat.

O mužské a ženské polaritě, Jak spolu vycházet

Ženy i muži uvažují po svém. Zdroj: foter.com, ahmed mando

Polaritě mezi ženami a muži se věnují dva odborníci na partnerství a intimitu, Denisa Palečková a Richard Vojík.  Zaměřují se především na sexualitu a rozdíly v intimním prožívání. Jsou si dobře vědomi toho, že pokud navzájem pochopíme, v čem se odlišujeme, mohou být naše vztahy skutečně harmonické a naplněné.

Denisa Říha Palečková se k tématu sexuální polarity vyjadřuje v jednom svém videu (Jak zlepšit vztah s partnerem, kanál EASE – Denisa & Richard):

My ženy se otevíráme lásce skrze srdce a díky tomu se může postupně otevřít i naše sexualita, kdežto pro muže cesta k otevření se a ke vzbuzení zájmu vede přes sexuální oblast.

To mi mimochodem připomíná jeden vtip, o který se s vámi v této souvislosti ráda podělím: Žena chce s mužem nejdříve navštěvovat restaurace a chodit do divadla, aby zjistila, zda stojí za to jít k němu domů. Muž chce nejdříve pozvat ženu domů, aby zjistil, zda stojí za to s ní navštěvovat restaurace a chodit do divadla. No, něco na tom bude, nemyslíte?

Záznamy z webinářů Richarda a Denisy, které najdete na jejich webu, vám pomohou vyřešit otazníky, na které v partnerství narážíte.

A jak je to u vás? Respektujete jedinečné nastavení svého partnera či partnerky?

Zdroj perexové fotografie: foter.com, ClickFlashPhotos

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář