Víte, co všechno skrývá známý Mikulov?

Cestování / 19.9.2015

Autor:

Město se pyšní dlouhou historií, která zde zanechala nejrůznější památky. Víte, o které jde?

Město Mikulov se nachází na jižní Moravě v CHKO Pálava. Samotné město má velmi dlouhou a zajímavou historii. I proto je cílem turistů, rekreantů a milovníků vína.

Židovská komunita v Mikulově. Co můžete vidět?

I v Mikulově žili Židé – na počátku byl Mikulov právě židovskou obcí. Díky tomu můžete v dnešní době vidět například židovské muzeum, které sídlí v synagoze, hřbitov či se projít židovskou čtvrtí.

Kromě výše zmíněných památek můžete vidět a projít si toho ještě hodně. Kromě Židů totiž v Mikulově žily rody Ditrichsteinů a Lichtensteinů. I ti po sobě něco zanechali…

Navštivte Ditrichsteiny v jejich hrobce

Na místě, kde nyní stojí hrobka Ditrichsteinů, stála původně napodobenina Svaté chýše z italského Loreta. Byl zde postaven i kostel svaté Anny a dvouvěžové průčelí. V druhé polovině 18. století došlo k požáru, který zničil část této památky. Po požáru nechal František Josef z Ditrichsteina přestavět zbytky kostela na hrobku.

Ditrichsteinská hrobka na náměstí v Mikulově. Za ní můžete vidět část Svatého kopečku

Ditrichsteinská hrobka na náměstí v Mikulově. Za ní můžete vidět část Svatého kopečku.

Nyní je hrobka majetkem města, které ji zrekonstruovalo. Díky tomu můžete vidět interiéry hrobky, včetně míst, kde leží rakve s ostatky členů rodu Ditrichsteinů.

Kdy můžete hrobku navštívit?

V měsících duben, květen a říjen je otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hodin. Otevírací doba se prodlužuje od června do září, kdy je otevřeno denně od 9.00 do 18.00 hodin. Od listopadu do března si musíte zajistit rezervaci, ale pouze v případě, že je vás více než patnáct.

Jaké je vstupné?

V měsících duben až říjen zaplatíte za plné vstupné 60 korun a za snížené vstupné (děti, studenti, …) 30 korun. Plné vstupné v měsících listopad až březen stojí 80 korun a snížené je za 50 korun.

Takhle to vypadá, když se díváte na město při stoupání na Svatý kopeček

Takhle to vypadá, když se díváte na město při stoupání na Svatý kopeček.

Naučná trasa Svatý kopeček v Mikulově

Svatý kopeček je vápencový vrch, který tvoří dominantu města. Jde o poutní místo, kudy vede jedna z nejstarších křížových cest. Když se vydáte po této trase, projdete kolem 14 kapliček zobrazujících průběh Ježíšova přibití na kříž. Na vrcholu vápencového kopce pak uvidíte kapli svatého Šebestiána a zvonici.

Kaple svatého Šebestiána a zvonice na vrchu Svatého kopečku

Kaple svatého Šebestiána a zvonice na vrchu Svatého kopečku.

Pokud půjdete dál po naučné stezce, kterou doprovází celkem 11 informačních tabulí, dojdete ke kapli Božího hrobu. Její předlohou je údajně Boží hrob v Jeruzalémě, kde byl Ježíš uložen.

Kaple Božího hrobu

Kaple Božího hrobu.

Když se vydáte od kaple dál, dojdete k vyhlídce nad lomem. Zde se dříve těžil vápenec a dnes slouží jako přírodní koupaliště.

Co ještě vám může Mikulov nabídnout?

Kromě hrobky rodu Ditrichsteinů a Svatého kopečku můžete v Mikulově navštívit například zámek, který stojí na skalním masivu. Budova byla v průběhu 16. a 17. století přestavěna z románského hradu na renesanční zámek. Ten po nějaké době vyhořel a následně byl přestavěn do krásy barokního slohu.

V minulosti se tady vystřídaly dokonce dva známé rody – Lichtensteini a již zmínění Ditrichsteini. V dnešní době je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově.

Mezi známé památky patří i Kozí hrádek, který je – stejně jako Svatý kopeček – dominantou města. Hrádek byl postaven v 15. století jako dělostřelecká věž, která sloužila k hlídání Mikulova. V dnešní době je Kozí hrádek zpřístupněn veřejnosti jako vyhlídková věž.

Pohled z vyhlídky na lom

Pohled z vyhlídky na lom.

Až přijde čas, kdy si budete chtít odpočinout od procházek a poznávání památek, můžete se s rodinou či přáteli sednout ke skleničce vína. Jelikož je Mikulov vinařským městem, máte hned několik možností, kam si zajít.

Zdroj všech fotografií: Nela Rájová, Generace 21

Nela Rájová

Nela Rájová

Zanechte komentář