Kurz zdravého sebevědomí

Osobní rozvoj / 17.6.2015

Překonejte nízké sebevědomí a doceňte své pravé já s interaktivní knížkou psycholožky PhDr. Michaely Peterkové.

S pocity méněcennosti a nízkého sebevědomí se potýká řada z nás.  Nejsou to pocity nijak příjemné a rozhodně nám nijak neusnadňují život. Naopak jsou častou příčinou našich neúspěchů a špatného duševního zdraví. Někteří se s tímto niterným nastavením již natolik sžili, že je ani nenapadne, že by mohli svojí vlastní vůlí přístup k sobě samým změnit k lepšímu. Michaela Peterková se snaží ve své knížce ukázat, že když člověk chce, může se zdravému přístupu k sobě i ke svému okolí naučit – a to i zábavnou formou.

„PhDr. Michaela Peterková je psycholožka se soukromou psychodiagnostickou, poradenskou a hypnoterapeutickou praxí, zabývá se tvorbou testovacích a výukových počítačových programů. Je autorkou knihy Kurz duševní rovnováhy.“ (Portál, 2014)

Každý den chvilku pro sebe. Zdroj: foter.com, francisco_osorio

Každý den chvilku pro sebe. Zdroj: foter.com, francisco_osorio

Kurz zdravého sebevědomí, který autorka knihy představuje, je založen na kognitivně-behaviorální terapii a poskytuje řadu metod, cvičení a tipů k hlubšímu sebepoznání a budování duševní pohody. Kniha je z velké části praktická a je psána srozumitelně, jednoduše a s humorem. Z toho je poznat, že se autorka obrací k široké čtenářské obci a snaží se oslovit i ty, kteří se s osobním rozvojem a sebepoznáváním setkávají poprvé nebo nemají čas se těmto tématům věnovat podrobněji.

14 dní intenzivní práce na sobě

Autorka knihy čtenáře dopředu upozorňuje na to, že je kurz zdravého sebevědomí pečlivě připraven tak, aby měli dost prostoru nové informace vstřebat. Kurz je rozvržen do čtrnácti kapitol – jedna kapitola pro každý den.  Každý den je věnován určité oblasti psychického zdraví, přičemž se ke krátkému teoretickému výkladu váže vždy několik cvičení. Jednotlivé úkoly zaberou maximálně půl hodinky, navíc o nich má člověk možnost přemýšlet celý den a uplatňovat nabyté poznatky i během každodenního fungování. Podněty a úkoly jsou vždy v tematické návaznosti, autorka se k nim často vrací a opakuje zásadní myšlenky. Na začátku každé nové kapitoly je umístěn krátký výčet, čemu se v ní čtenáři naučí a v čem bude pro něj daná část přínosná.

Kniha má promyšlenou strukturu. Zdroj: Petra Pospíchalová, Generace 21

Kniha má promyšlenou strukturu. Zdroj: Petra Pospíchalová, Generace 21

V Kontrolním stanovišti u každé kapitoly odhalíme propracovaný systém trestů a odměn, který slouží k motivaci čtenářů. To aby plnili zadané úkoly a nebrali je na lehkou váhu. Když úkol svědomitě plní, mohou si do Pochvalníku na konci knihy nalepit vystřiženou sovičku. Zda je tahle motivace efektivní, ať posoudí sami čtenáři. Já ji hodnotím jako trochu infantilní, nicméně na druhé straně oceňuji  snahu autorky podávat informace svěže, s nadhledem a humorem. Díky tomu se totiž interaktivní knížka stává zábavnou, čtivou, probouzí kreativitu a hravost. Nenutí čtenáři složité teoretické výklady, naopak se snaží odlehčenou formou vzbudit u čtenářů zájem o sebe samé a podněcovat je ke každodenní práci na sobě.

Jaké úkoly vás čekají?

Nejsou nijak náročné, ale navedou vás k hlubšímu přemýšlení o sobě a svém životě. Naučíte se díky nim dívat se na věci jinak, odstranit omezující myšlenkové vzorce a uvědomit si, jakou spoustu možností ve svém životě máte.

Naučíte se díky nim například:

 • přijímat své neúspěchy
 • posilovat své zdravé racionální já
 • vážit si svých dobrých stránek a respektovat svá omezení
 • pochopit princip pozitivního myšlení
 • pracovat se svými emocemi
 • odpustit sobě i druhým
 • uvědomit si svoje oblíbené aktivity a pracovat na jejich rozvoji
 • pracovat se strachem
 • sebevědomě vystupovat
 • znát své životní role
 • nevyčítat si chyby
 • být odvážní a zkoušet nové věci
 • přijmout zodpovědnost za sebe a své činy
 • neklást na sebe přehnané nároky
 • vnímat problémy jako příležitosti
 • zbavit se žárlivosti a závisti
 • motivovat se k dosažení úspěchů
 • uvědomit si svoji hodnotu a mít se rádi

Kromě teoretických úkolů váš čeká i praxe. Zdroj: Petra Pospíchalová, Generace 21

Cvičení jsou většinou založená na tom, že čtenář vyplňuje informace do tabulek nebo zaškrtává různé možnosti. Po jejich zpracování na vás čekají ještě úkoly v praxi, které byste měli splnit do následujícího dne. Někoho pochválit, udělat dobrý skutek, vyplnit záznam v deníku či si poslechnout doporučenou mp3 nahrávku podporující zdravou sebedůvěru.

Na konci knihy na vás čeká i test, který prověří, jak důkladně jste se cvičením věnovali, zda jste si dokázali zapamatovat základní věci a pochopit principy, na kterých stojí zdravé sebevědomí. Kromě toho naleznete v závěru knihy i soubor příloh, které si můžete vystřihnout a využít je jako praktický materiál pro své poznámky a denní záznamy.

Komu se bude kniha hodit?

Knížku můžete nosit všude s sebou. Zdroj: foter.com, pedrosimoes7

Knížku můžete nosit všude s sebou. Zdroj: foter.com, pedrosimoes7

Knihu bych doporučila těm, kteří v každodenním shonu nemají moc příležitostí k tomu se věnovat sami sobě, ale chtějí změnit svůj náhled na život a začít se konečně oceňovat a postupně získat více sebevědomí a sebejistoty. Čtenář by si však měl dřív než do knihy vloží své naděje na lepší zítřky uvědomit hlavně to, že je kniha sice dobrým vodítkem k získání zdravějšího sebevědomí, ale tu největší práci na sobě musí vykonat hlavně on sám.

KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ

Kurz zdravého sebevědomí

Autor: PhDr. Michaela Peterková
Nakladatelství: Portál, 2015
Počet stran: 128
Cena: 224 Kč
Žánr: příručka pro rozvoj osobnosti
Více informací naleznete na stránkách nakladatele.

Zdroj perexové fotografie: Petra Pospíchalová, Generace 21

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář