Jak být oblíbený a snadno získávat přátele podle Dala Carnegieho

Osobní rozvoj / 15.5.2015

Připomeňte si společně s námi a panem Dalem Carnegiem, na čem bychom měli stavět, pokud chceme být u druhých oblíbení a uznávaní.

Inspirací k napsání tohoto článku byla především kniha Daleho Carnegieho Jak získávat přátele a působit na lidi, která se mi nedávno dostala do rukou. Není to žádná novinka, ale světový bestseller, který byl poprvé vydán v roce 1937. Kniha je však dodnes stále aktuální a můžeme z ní načerpat řadu inspirace a zajímavých podnětů, především pokud pracujeme s lidmi, ale i pro běžnou každodenní komunikaci s nimi.


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Dale_Carnegie

Dale Carnegie žil v letech 1888-1955. Byl to americký spisovatel, lektor a poradce v oblasti mezilidské komunikace. Své zkušenosti s komunikací nabyté z doby, kdy pracoval jako prodejce, uplatňoval při svých kurzech a přednáškách. V těch se věnoval tématům z oblasti osobního rozvoje, motivace, vůdčích dovedností, engagementu, mezilidských vztahů a mnoha dalším. Psal novinové články a měl svůj vlastní rozhlasový pořad. Je autorem několika světových bestsellerů, např. Jak získávat přátele a působit na lidi, Jak se zbavit starostí a začít žít, Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání a další. Založil společnost Dale Carnegie Training®, která má své zastoupení ve více než 90 zemích světa.


Cítíte se opuštění a máte pocit, že se proti vám spiknul celý svět? Nikdo se o mě nezajímá, já nikoho nezajímám, všichni na mě kašlou. Znáte to? Možná je čas změnit perspektivu, s jakou se díváte na lidi kolem sebe. Naučte se s užitečnými tipy od pana Carnegieho lépe komunikovat s druhými, působit na ně a tak si k sobě přitahovat přátele.

O základní lidské touze

Největší touhou každého člověka je získat pocit, že je důležitý, píše Dale Carnegie v úvodu knihy. Pro každého z nás, ať už si to přiznáme nebo ne, je podstatné, abychom pro ostatní něco znamenali. Někteří lidé, s nimiž přijdeme do styku, nám tento pocit dávají, a proto se s nimi také cítíme příjemně a máme je rádi. Jsou tu ovšem i tací, kteří nás od tohoto pocitu odvádějí a spíše než uznání se u nich dočkáme nezájmu nebo kritiky. Co myslíte, kteří z výše jmenovaných budou u vás ti více oblíbení?

Pokud si uvědomíte, že pocit důležitosti je základní lidskou touhou, pak budete s tímto poznáním k lidem přistupovat jinak a budete si s druhými moct snadněji vytvářet láskyplné vztahy.

10 tipů, jak se stát oblíbeným

Přitáhněte si k sobě nové přátele. Zdroj: photl.com, Studio Cl Art

Přitáhněte si k sobě nové přátele. Zdroj: photl.com, Studio Cl Art

Dale Carnegie popsal hned několik pravidel, kterými by se měl člověk řídit, pokud chce na druhé zapůsobit. Inspirujte se jimi i vy.

1. Nekritizujte, neposuzujte, nestěžujte si.

Naučme se druhé nesoudit a hledat na nich vždy ty lepší stránky. Nikdy nemůžeme druhé pochopit, pokud nestojíme na jejich místě. Proto je také nemá smysl kritizovat a posuzovat jejich chování. Proto, pokud to není přímo nutné (např. konstruktivní kritika při práci), se kritizování vyhněme. Při komunikaci s druhými bychom měli mít stále na paměti, že to, jakým způsobem se vyjadřujeme a co je obsahem našeho sdělení, vypovídá o nás samých.

2. Upřímně chvalte.

Všechny lidské bytosti hladovějí po chvále a uznání. Přiznejme si sami, kolikrát za den někoho upřímně pochválíme či mu poděkujeme za to, co pro nás udělal. Přitom sami víme, jak nás zahřeje, když to někdo udělá pro nás. Neberme druhé jako samozřejmost, oceňujme lidi kolem sebe a dávejme jim často najevo, že si jich vážíme. Praktikovat to můžeme každý den, kdykoliv a kdekoliv, a to tak, že každou laskavost, kterou můžeme komukoli prokázat, hned učiníme. Po dobrém jídle v restauraci pošleme vzkaz kuchaři, že to bylo skvěle připraveno. Na procházce pochválíme kolemjdoucímu pěstěného psího miláčka nebo věnujeme poděkování mamince za vyprané oblečení.

3. Vzbuďte ve druhých dychtivou touhu.

Pokud chcete, aby vás lidé následovali nebo dali na vaše doporučení,  motivujte je pozitivně, nikoli tím, že jim budete vnucovat vlastní názory. Domlouvání, vyhrožování a prosazování vlastní pravdy v komunikaci s druhými nemají pozitivní výsledek. Pokud chceme druhé o něčem přesvědčit, dávejme jim kladný příklad, uvádějme výhody a pozitiva, a to ne pouze z vlastní perspektivy, ale s ohledem na potřeby druhého. Pokusme se dívat se na jakoukoli situaci očima svýma i očima druhých a nacházet to, co by druhé mohlo motivovat. Například pokud se ucházíme o zaměstnání, měli bychom uvést nejen to, proč je pro nás důležité práci získat, ale prvotně to, co získá zaměstnavatel, pokud nás přijme – co mu můžeme nabídnout, v čem bychom byli jeho firmě přínosem apod.

4. Zajímejte se upřímně o lidi.

Asi většina z nás se primárně zajímá sama o sebe. Celý den všichni přemýšlíme hlavně o svých problémech, o tom, co je aktuálně důležité právě pro nás. Nejsme zvyklí se zabývat druhými, ale pokud někdo projeví zájem o nás samé, jsme velmi potěšeni. Vzrůstá totiž pocit, že jsme pro někoho zajímaví a důležití. Pokud chceme být u druhých vyhledávaní, dopřejme jim tento pocit tak, že se o ně budeme upřímně zajímat. Ptejme se druhých na to, co dělají, čím se momentálně zabývají, co je u nich nového. Člověk, který se o lidi kolem sebe upřímně zajímá, jimi bude nejspíš více obklopován. Pokud se totiž někdo cítí v naší přítomnosti dobře, cítí náš zájem a pozornost, vytvoří se u něj určitý podmíněný reflex a pak už jen pouhé setkání s námi v daném člověku vyvolá příjemný pocit.

5. Usmívejte se.

Úsměv vás jednoduše udělá přitažlivými. Zdroj: foter.com, pira7ex

Úsměv vás jednoduše udělá přitažlivými. Zdroj: foter.com, pira7ex

Nic jednoduššího, jak vyjádřit náklonnost, sympatii, zájem a lásku druhým lidem, než úsměv není. Vzpomeňte si, jak vás potěší to, když vám v obchodě věnuje prodavačka místo zamračeného pohledu milý úsměv, hned ji máte o něco raději. Nebo když se na vás přítel už z dálky směje, hned se na setkání s ním o to víc těšíte. Pokud se usmíváte, předáváte druhým lidem zprávu, že jste přátelští a je s vámi dobře. Úsměvem dokážete rozpustit i dusno nebo ostych v neznámém kolektivu a vytvořit přátelskou atmosféru.

„Úsměv praví: Mám vás rád. Činíte mne šťastným. Rád vás vidím.“

6. Oslovujte druhé jejich jménem.

Pokud si chcete hned od začátku určitého člověka získat, zapamatujte si jeho jméno. Jednak tím dáte najevo, že vám daný člověk není lhostejný a že věnujete pozornost tomu, co vám říká, a jednak si prostřednictvím toho s daným člověkem snadněji vytvoříte osobní vztah.

„Vlastní jméno zní člověku nejsladčeji a nejvýznamněji ze všech slov.“

7. Buďte pozornými poslouchači.

Naučte se druhého vyslechnout. Zdroj: freedigitalphotos.net, Serge Bertasius Photography

Naučte se druhého vyslechnout. Zdroj: freedigitalphotos.net, Serge Bertasius Photography

Pokud chcete být v kolektivu oblíbení, naučte se naslouchat. Ten kdo to umí, je lidmi vyhledávaný, protože dokáže věnovat plnou pozornost druhému a neutíkat přitom v duchu ke svým problémům. Nebuďte proto při komunikaci s druhými zahledění do sebe, naopak buďte bedlivými posluchači a podněcujte druhé otázkami, které dosvědčí vaši plnou pozornost. Lidé kolem vás to ocení a budou vás vyhledávat.

8. Hovořte o tom, co zajímá druhého.

Snadno si druhého získáme, pokud s ním budeme hovořit o tom, co je mu nejmilejší. Hledejte s druhým společnou řeč na základě toho, o čem víte, že ho to zajímá. Ptejte se na věci, na které druhý rád odpovídá a o nichž rád vykládá. Přimějte ho mluvit o sobě a o tom, co vykonal. Nebudete na tom v žádném případě biti, protože se jednak o druhém člověku spoustu dozvíte a jednak se s druhým sblížíte, protože z vás vycítí upřímný zájem, a příště třeba rád vyslechne zase on vás.

9. Vyjadřujte své nadšení ze setkání s druhým člověkem.

Dejte si záležet na tom, aby bylo každé setkání s vámi pro druhé zážitkem. Zdroj: foter.com, Mathias Klang

Dejte si záležet na tom, aby bylo každé setkání s vámi pro druhé zážitkem. Zdroj: foter.com, Mathias Klang

Vezměte si příklad z vašeho psího miláčka. Když přicházíte domů, vítá vás s neutuchajícím nadšením, tak jako kdyby vás neviděl celé roky. V jeho pohledu čtete jasnou zprávu, že vás miluje a je šťastný, že vás vidí. Zkuste si z téhle milé psí vlastnosti vzít poučení pro sebe a naučte se podobným způsobem vyjadřovat nadšení při setkání s druhými lidmi. Zdravte druhé lidi s radostným akcentem a pokud s nimi telefonujete mluvté tónem, z kterého čiší potěšení, že s dotyčným mluvíte. Nikoho neohromíte tím, že jeho přítomnost budete pokládat za samozřejmost. Naopak když vyjádříte upřímnou radost z toho, že daného člověka vidíte, sám se s vámi bude rád setkávat.

10. Pomáhejte druhým.

Pokud máte možnost druhému pomoct, poradit nebo pro něj něco udělat, jděte do toho. Dělejte druhým radost tak, že pro ně nezištně uděláte něco, co vyžaduje čas a jistou dávku energie. Pokud například víte, že kamarád sbírá podtácky pod pivo, schraňujte je pro něj. Uvidíte, jak bude překvapený, až mu je přinesete. Jestli máte přítele, kterého čeká důležitá zkouška ve škole, zajeďte za ním, vytáhněte ho na pivo nebo na procházku a povzbuďte ho. Vaše vstřícnost a ochota se vám jistě vrátí.

Tip na závěr: Pěstujte sebelásku.

K tomu, abychom mohli na druhé zapůsobit, bychom měli mít rádi především sami sebe. Člověk, který sám sebe rád nemá, cítí se ošklivý, nezajímavý, vysílá do svého okolí tutéž energii. Můžeme si třeba všimnout toho, že sedí shrbený, neusmívá se, neustále si stěžuje – zkrátka ventiluje svůj vlastní pocit nedostatečnosti a méněcennosti, a tak na druhé působí spíše negativně. Naopak ten, který se cítí ve svém těle i na duši dobře, přijímá sám sebe tak, jak je, se všemi svými přednostmi i chybami a je sám sebou, je pro ostatní přitažlivý. Jelikož je vyrovnaný, nebojí se chodit se vzpřímenými zády, usmívat se a nedělá mu problém zajímat se o druhé, protože své vlastní niterné potřeby má uspokojeny a je to z něj cítit i navenek.

„Představte si v duchu, že jste opravdový a užitečný člověk, jakým chcete být, a působením této představy se budete postupně takovým člověkem stávat. Myšlenka je prvotní. Zachovejte si správný duševní stav – buďte smělí, poctiví a v dobré náladě.“

Pokud máme rádi sami sebe, přirozeně vytváříme láskyplné vztahy. Zdroj: foter.com, seanmcgrath

Pokud máme rádi sami sebe, přirozeně vytváříme láskyplné vztahy. Zdroj: foter.com, seanmcgrath

Proto pěstujte sebelásku, učte se přijímat sami sebe a dělejte radost sami sobě, kdykoli to jen jde, tak abyste mohli nabytou lásku v sobě rozdávat i svému okolí.  Svým pozitivním naladěním si k sobě snadno přitáhnete přátele a budete se zkrátka cítit dobře.

Zdroj perexové fotografie: freedigitalphotos.net, photostock

Petra Pospíchalová

Petra Pospíchalová

Jako studentku bohemistiky mě fascinuje, co všechno může být skryto v proudu slov. Jsem milovnice veršů, mouder a příběhů a ráda je i sama tvořím. Když zrovna nejsem zalezlá doma s knížkou nebo nepíšu článek, najdete mě v přírodě. Její krása a harmonie mi vždycky dodá vnitřní klid, inspiruje mě a naplní mě radostí. A ještě lépe, když mám přitom vedle sebe nějaké svoje lidské miláčky, které ze všeho nejradši láskyplně podporuji. :-)

Zanechte komentář