S LITE je angličtina zábava

V obraze / 20.3.2015

Učíte se anglicky už dlouho a výsledky se nedostavují? V LITE učí jazyk jinak.

Naprostá většina studentů, kteří do jazykové školy LITE přichází, má problém s mluvením v angličtině. Někteří poměrně dobře rozumí textu, případně rozumí tomu, když jim někdo jiný něco říká. Problém ale nastává v okamžiku, když mají sami mluvit. Nemohou si vybavit slovíčka, stydí se mluvit nebo mají problém poskládat větu dohromady. Dalo by se říct, že mají jen pasivní znalosti. Takových lidí je mnoho.

Co je tedy příčinou? Proč má podle ředitelky LITE tolik lidí problém s mluvením?

 Problém je v tom, že v klasických kurzech se klade příliš pozornosti na gramatiku, často se hodně pracuje s učebnicí a zbývá málo času na skutečné mluvení.

V čem je LITE jiná?

Jazyková škola LITE oproti tomu vyučuje angličtinu specifickou metodou – nevyužívá žádné učebnice a 80 % času mluví studenti. To znamená, že vás nečeká čtení článků a vyplňování gramatických cvičení, což v klasických kurzech většinou zabere podstatnou část hodiny.

Díky tomuto systému výuky zbývá dostatek času na konverzaci a skutečné mluvení. V párech se procvičují nová slovíčka, každé slovíčko vkládáte do krátkých vět, dokud si nejste zcela jisti, jak ho použít. Nemusíte se tak doma biflovat nová slovíčka nazpaměť. Naučíte se je už na kurzu a to nejen pasivně, ale budete je umět také vyslovovat a používat v mluvení.

Life Improvement Through Education, Zdroj: LITE

Life Improvement Through Education. Zdroj: LITE

Gramatiku se studenti v LITE učí pomocí tzv. větných vzorů, tedy modelových vět. Opět se trénuje ve dvojicích. Tedy i gramatiku si procvičují ve skutečné komunikaci, nikoli jen na papíře.

Chcete si výuku v LITE také vyzkoušet? Přihlaste se na ukázkovou hodinu zdarma.

Jak se o výuce v LITE vyjadřují sami studenti?

Iva Buriánková se díky LITE rozmluvila:

„Výuka v LITE přesně splnila moje představy o dalším studiu angličtiny. Hledala jsem jiný přístup, který by mi pomohl pospojovat moje předchozí znalosti a hlavně mi pomohl rozmluvit se. Myslím si, že jsem cíle dosáhla, ale hlavně jsem praktickou formou pochopila gramatické souvislosti. Nedovedla jsem si představit tolik hodin intenzivní výuky angličtiny, ale na každou jsem se těšila a hlavně mě každá hodina bavila. V LITE nezažijete nudnou výuku angličtiny, ale intenzivní a přínosně strávený čas s velkým posunem ve studiu. Obzvláště bych chtěla poděkovat skvělé učitelce Blance. Její profesionalita a přístup jsou báječné. Ráda LITE doporučím dále.“ 

Zdroj perexové fotografie: Facebook LITE

Jana Brouková

Jana Brouková

Chcete být také V obraze? Zaujalo vás něco a chcete se k tomu vyjádřit? Napiště mi na jana.broukova@generace21.cz

Zanechte komentář