Připomeňme si 5 českých děl o holokaustu

Kultura Literatura / 27.1.2015

Dnes je to 70 let, co byl Rudou armádou osvobozen koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau, tedy Osvětim-Březinka.

Před válkou bylo evidováno 118 310 Židů pobývajících na našem území a židovská kultura zde má dlouhou tradici sahající až do raného středověku.

Dnešní datum je zapsáno v kalendáři jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Připomíná utrpení milionů Židů, Romů, homosexuálů a mnoha dalších nevinných obětí. Odhaduje se, že za druhé světové války zemřelo přes 78 000 českých a moravských Židů. Toto číslo je však výrazně menší oproti jiným zemím Evropy, zejména oproti Polsku.

Téma holokaustu v české literatuře

Samotné téma židovství se pochopitelně v české literatuře objevuje již od nejstarších památek, ale po druhé světové válce nabírá toto téma jiný směr. Literatura se zabývá holokaustem. V českém prostředí prochází různými fázemi. Po válce jde především o svědecké záznamy a deníky, v 50. letech přichází zamlčování a cenzura. Tlak se uvolní v 60. letech a pak až, pochopitelně, po roce 1989.

I přes to, že neměla literatura holokaustu (a často spíše její autoři) na české půdě ideální vydavatelské podmínky, nechybí zde mnoho skvělých děl. Připomeňme si alespoň některá, která by vám neměla uniknout.

Továrna na smrt

Toto dílo Oty Krause a Ericha Schöna (později Erich Kulka) je trochu jiné, než ostatní, která si připomeneme. Nejde o příběh, ale o popis. Kniha vyšla už v roce 1946 a jde především o snahu popsat zážitky posledních let.

S využitím dokumentů, vlastních zážitků i osobních svědectví vězňů pojali Továrnu na smrt jako bedekr, průvodce po osvětimském komplexu a jeho zrůdném mechanismu na „využití a likvidaci lidského materiálu“ ve stanici konečného řešení v Birkenau.1

V české literatuře je mnoho děl zabývající se holokaustem.

V české literatuře je mnoho děl zabývající se holokaustem.

Romeo, Julie a tma

Novela Jana Otčenáška vydaná v roce 1958 popisuje prožívání dospělosti, zamilovanost a erotiku. Jde o příběh Židovky Ester, kterou schovává Pavel. Zamilují se do sebe, plánují budoucnost a snaží se přečkat válku. Kniha však nekončí šťastně a ukazuje realitu doby.

Ale nemohla jsem odejít. Nemohla. Mám tě ráda. Jsi nějak pořád ve mně. I když myslím na jiné věci. I když se mi stýská. Jsi ve mně stále, pod tím vším.2

Romeo, Julie a tma

Život s hvězdou

V příběhu nalezneme mnoho autobiografických prvků.

Ačkoliv byla próza Jiřího Weila kritikou zcela odmítnuta, dodnes je jednou z nejčtenějších tohoto tématu. V knize se setkáte s příběhem Žida Josefa Roubíčka a popisem jeho běžného života v Protektorátu. Dílo vyniká neurčitostí pojmenování a neutrálním jazykem.

Patrně jsem se již odnaučil s lidmi mluvit. Umím odpovídat na dotazníky, ale to není žádná řeč.3

Život s hvězdou

Spalovač mrtvol

Dílo je známé především díky filmové verzi, kde exceloval Rudolf Hrušinský.

Klasickým románem Ladislava Fukse je Spalovač mrtvol, který vyšel v roce 1967. Hlavním hrdinou  je Karel Kopfrkingl. Posedlý smrtí a kariérním postupem se začne hlásit k německému původu a přijme názory nacismu, které vyústí ve vraždu dětí a manželky. Dílo nastoluje otázku zla skrytého ve společnosti i jedincích trvale. Zla, které se může kdykoliv znovu probudit.

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Sám Lustig prožil válku v Terezíně a krátce i v Osvětimi, odkud byl deportován do Buchenwaldu. V dubnu 1945, při transportu do Dachau, se mu podařilo uprchnout.

Vybrat jedno z děl Arnošta Lustiga je nemožné. Celá jeho tvorba se zabývá holocaustem a nejčastěji je hrdinkou mladá dívka. Nevolil postavy hrdinek, které aktivně bojují proti nacistům, ale důraz kladl na uchování mravních hodnot. V knize Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, která vyšla v roce 1964, se inspiruje skutečnou událostí.

Kniha líčí příběh židovských zajatců, které důstojník SS, Němec Bedřich Brenske, postupně přesvědčuje, aby mu vydali své peníze, za což jim slíbí deportaci do USA. Kvůli hygieně se však Židé musí svléknout a jít do očistné místnosti a všem začíná docházet, že ve skutečnosti jsou v plynové komoře. Kateřina, která má tančit nahá před německým vojákem,  si uvědomí celou situaci, sebere zbraň a dva vojáky postřelí.

Nedovedu si představit, že by Osvětim někdo popsal. Je to nesdělitelné. Nepopsatelné. To je důvod, proč nejlepší spisovatelé, kteří psali o Osvětimi – Tadeusz Borowski, Primo Levi, Jean Amery, Peter Rawitz a další a další spáchali sebevraždu.4

Arnošt Lustig

Další čeští (českoslovenští) autoři zabývající se holocaustem:

Norbert Frýd

Josef Škvorecký

Ludvík Aškenazy

Ladislav Grosman

Věra Kalábová

Jiří Robert Pick

Hana Bořkovcová

Ota Pavel

Hana Androniková

Radek Malý

Samozřejmě v knihovnách a knihkupectví naleznete i mnoho překladů světové tvorby.

Samozřejmě v knihovnách a knihkupectví naleznete i mnoho překladů světové tvorby.

Vybrat pět děl z české literatury, která by měla obsáhnout období vývoje literatury holocaustu je velmi těžký úkol. Dokonce až nemožný. Najděte v našem seznamu inspiraci k četbě o událostech, které nesmějí být zapomenuty.

Zdá se být neuvěřitelné, že uběhlo pouhých sedm let od té hrůzy, ode dne, kdy jsme byli osvobozeni od pekla nacistické Evropy. Tamara tvrdí, že se od této tragédie nemůžeme osvobodit nikdy. Naše děti a děti našich dětí s ní musejí být seznámeni. A stejně i ostatní děti světa…5

Holocaust – Gerald Green

Zdroj fotografií: Alice Pazderová, Generace 21

Zdroj videa: youtube.cz

Citace:

1 Janoušek, P. a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, díl I. 1945-1948, Praha: Academia, 2007, s. 221.

2 online

3 Weil, J.: Život s hvězdou. Na střeše je Mendelson. Žalozpěv za 77 297 obětí. Lidové noviny, Praha 1999, elektronická verze str.: 21.

4 Lustig, A.: Zpověď. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2009, s. 40.

5 Green, G.: Holocaust. Praha: X-EGEM, 1994, s. 9.

Alice Jendelová

Alice Jendelová

Jsem holka plná protikladů. Ačkoliv už věkem přes 20, stejně milovnice pohádek, Hello Kitty a hlavně Harryho Pottera. Ačkoliv už ne studentka, stejně sběratelka lepíků, notýsků, zvýrazňovačů a všelijakých dalších roztomilostí a nutností z papírnictví. Ačkoliv milovnice domova a svého klidu, stejně cestovatelka celým srdcem s mnoha cestovatelskými sny. A ačkoliv kuchtička, co mnohokrát něco připálí a zaneřádí celou kuchyň, stejně redaktorka sekce Na talíři. ♥

Zanechte komentářVaše názory

  • Věra Tomanová

    V seznamu ČS autorů, zabývajících se holocoustem, chybí
    kniha Země bez boha, ktrerou napsal židovský spisovatel
    Ota B. Kraus a vydalo nakladatelství Václav Petr v r. 1948