Broumovsko – kulturní bašta v severních Čechách

Cestování / 10.1.2015

Autor:

Broumovský region je jedním z nejkrásnějších v České republice. Přečtěte si, co zajímavého svým návštěvníkům nabízí. Od památek a panenské přírody až k fenomenální výstavě Play.

Kulturním centrem regionu je téměř pětitisícové město Broumov, jehož dominantou je původně gotický benediktinský klášter z první poloviny čtrnáctého století, stojící na místě bývalé tvrze. Celá oblast byla ostatně majetkem benediktinského řádu již o století dříve, jemuž ji v roce 1213, rok po obdržení takzvané Zlaté buly sicilské, daroval tehdejší český král Přemysl Otakar I. Díky tomu mohlo za pomoci německých kolonistů začít skutečné osidlování Broumova.

Sakrální vlivy v této oblasti byly díky řeholním bratřím skutečně významné. Za zmínku stojí především období po třicetileté válce (17. stol.), kdy klášter a okolí Broumova zažívá díky dvěma opatům a architektu Kryštofu Dientzenhoferovi jakousi stavební renesanci. Během čtyřiceti let je klášter postupně přestavěn do víceméně dnešní barokní podoby a na vesnicích v okolí vzniká nebo je přestavováno mnoho architektonicky jedinečných kostelů.

Sochy na průčelí barokního benediktinského kláštera v Broumově. Zdroj: Wikimedia Commons, Alneder

Smutné je však období padesátých let dvacátého století, kdy klášter, stejně jako mnoho dalších sakrálních prostor v tehdejším Československu, sloužil komunistickému režimu jako vězení pro řeholníky i řeholnice. Pro církev u nás to bylo období pronásledování a represálií, které zanechalo mnoho církevních budov, včetně Broumovského kláštera, v dezolátním stavu. Klášter je nicméně od roku 1995 v seznamu národních kulturních památek České republiky a nyní v něm již rok konečně probíhají tolik potřebné stavební rekonstrukce za neuvěřitelných 248 milionů korun.

Nejstarší celodřevěná stavba

V Broumově také nalezneme nejstarší celodřevěnou stavbu ve střední Evropě. Jedná se o kostel zasvěcený Panně Marii z konce čtrnáctého století. Gotická celodřevěná stavba je skutečná rarita, kterou jinde moc neuvidíte.

Římskokatolický dřevěný kostel Panny Marie zvaný také "Pod lipami". Zdroj: Wikimedia Commons, Jerzy Strzelecki

Římskokatolický dřevěný kostel Panny Marie zvaný také „Pod lipami“. Zdroj: Wikimedia Commons, Jerzy Strzelecki

Skalní města nadchnou každého

Pokud vás spíše lákají toulky přírodou, nezapomeňte navštívit některé pískovcové skalní městečko v okolí města. Ta jsou součástí přibližně dvě stě kilometrů dlouhého oblouku, jehož základ nalezneme již v druhohorách a který se táhne od kaňonů Labe až po Broumovsko. Četnost a krása těchto měst nemá ve světě obdoby. Nejznámějšími a nejrozsáhlejšími v Broumovsku jsou Adršpašské skályTeplické skály. Za pozornost také určitě stojí skalní bludiště na Ostaši či výlet přes Broumovské stěny a mnoho dalších míst. Skalní města jsou také díky turismu prošpikována velmi dobře značenými okruhy a trasami vhodnými jak pro ty mladší, tak pro ty starší z nás.

Teplické skalní město - Martinské stěny. Zdroj: Wikimedia Commons, Pudelek

Teplické skalní město – Martinské stěny. Zdroj: Wikimedia Commons, Pudelek

Oblast tak kromě bohatého kulturně-historického dědictví a odkazů skýtá i mnoho kouzelných a panoramatických míst v rozmanitém okolí, které si milovník magických procházek naší krajinou nesmí nechat ujít. Ve skalních městech je pro přívržence adrenalinových sportů na několika vyznačených místech i možnost horolezectví.

Let’s Play!

Do konce února následujícího roku můžete v Broumově také zavítat na interaktivní výstavu Play, která měla veliký úspěch v Praze během zimy na přelomu let 2010 a 2011. Jedná se o uměleckou koncepci českého umělce Petra Nikla. Hlavní myšlenkou této výstavy je probudit v člověku smysly, o kterých ani neví, smysl pro představivost, pro svobodu, pro hru. „Hra“ je vůbec základním motivem všech vystavených exponátů. Těch se můžete dotýkat, hrát na ně, stáváte se tvůrčí součástí celé výstavy.

Spousta různých kostiček, neboli takzvaná "krystalýza" v přízemí v pražském Mánesu. Zdroj: Wikimedia Commons, ORBIS PICTUS

Spousta různých kostiček, neboli takzvaná „krystalýza“ na výstavě Play v přízemí v pražském Mánesu. Zdroj: Wikimedia Commons, ORBIS PICTUS

Zajímavou audiovizuální atmosféru tvoří spolu s exponáty také samotná ohromnost celého patra továrního prostoru, kterou výstavě poskytl broumovský textilní závod Veba. Díky nataženým prostěradlům mezi sloupy se ocitáte v labyrintu plném všemožných zvuků a záludných odboček k exponátům.

Zdroj perexové fotografie: Wikimedia Commons, VindicatoR.

Jan Břeň

Jan Břeň

Jsem studentem filosofie na FFUK. Cestování je záliba, která podle mě může zásadním způsobem utvářet naše životy, neboť poznáváním různých regionů, krajů i celých kultur přispíváme nejen k rozšiřování našich intelektuálních schopností, ale rovněž jsme vedeni k toleranci vůči "cizímu", odlišnému obecně.

Zanechte komentář