Seznamte se s velkou historií Malého Berlína

Cestování / 7.12.2014

O pohnutém osudu Berlína slyšel každý. Německá metropole ale nebyla jediným městem, které rozdělila železná opona na dva „tábory“.

O obci Mödlareuth, vzdálené asi 300 kilometrů jižně od Berlína na pomezí spolkových zemí BavorskoDuryňsko, slyšelo jen minimum lidí. Na první pohled obyčejná vesnice se ale může pyšnit bohatou, avšak poněkud smutnou historií.

Zeď v "Malém Berlíně" byla pečlivě střežena desítkami pohraničníků. Zdroj: foter.com Andreas Praefcke

Zeď v „Malém Berlíně“ byla pečlivě střežena desítkami pohraničníků. Zdroj: foter.com, Andreas Praefcke

K „prvnímu“ rozdělení obce došlo už na počátku 19. století v době napoleonských válek, kdy se říčka protékající vesnicí stala hranicí mezi Bavorskem a sousedním knížectvím Reuss. Po skončení první světové války v roce 1918 se pak obě části vesnice staly součástmi Bavorska a Duryňska.

Betonová opona

Hraniční patník v Mödlareuthu dodnes ukazuje, kudy zeď vedla. Zdroj: foter.com stiefkind

Hraniční patník v Mödlareuthu dodnes ukazuje, kudy zeď vedla. Zdroj: foter.com, stiefkind

Ke skutečnému rozdělení došlo až s koncem druhé světové války, kdy se Duryňsko dostalo pod sféru vlivu Sovětského svazu a Bavorsko bylo součástí americké okupační zóny. Obě části se pak v roce 1949 se ocitly na území nově vzniklých států – Německé demokratické republikySpolkové republiky Německo. Osud Mödlareuthu byl zpečetěn a po vzoru Berlína došlo v polovině šedesátých let k vystavění pečlivě střežené zdi, která na dlouhá dvě desetiletí vesnici rozdělila a přerušila tak kontakt mezi obyvateli obou částí.

V roce 1990 byla tolik nenáviděná zeď konečně stržena, ovšem nikoliv v celé své délce. Několik desítek metrů betonové bariéry mezi západem a východem zůstalo zachováno jako památník a výstraha pro budoucí generace a stalo se součástí expozice Muzea německé historie. Venkovní expozice zahrnující strážní věže, pohraniční bunkry a zeď samotnou je doplněna i o tu vnitřní, kde se dozvíte o životech rodin, přátel a sousedů, kterým bylo po dobu téměř 25 let znemožněn styk. Informace, jež jsou k dispozici i v češtině, jsou samozřejmě doplněny bezpočtem fotografií a několika dokumentárními filmy.

K pádu zdi v „Malém Berlíně“, jak začali Mödlareuthu po jeho rozdělení přezdívat američtí vojáci, sice došlo před 25 lety, ale symbolika této smutné kapitoly zde částečně přetrvává dodnes. Obě části mají svá vlastní směrovací čísla, poštovní úřady a děti chodí do škol odděleně.

Zdroj perexové fotografie: foter.com, Hellebardius

Michal Voráček

Michal Voráček

Student žurnalistiky s hlubokým zájmem o historii, cizí jazyky a společenské vědy, vášnivý cestovatel, milovník umění, dobrého vína a čokolády ve všech podobách.

Zanechte komentář